31 posiedzenie Sejmu- relacja posła Marcina Horały.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją posła Horały z 31 posiedzenia Sejmu.

Podczas mijającego posiedzenia Sejmu między innymi:
1) Sejm rozpoczął pierwszym czytaniem prace nad pakietem ustaw wprowadzających reformę oświaty.
2) Jako poseł sprawozdawca prezentowałem na forum Sejmu efekty pracy Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nad ustawą o wyposażeniu morskim.
3) Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Morskiej przedyskutowaliśmy zagrożenia dla pracy portów wynikające z obywatelskiego projektu ustawy o zakazie pracy w handlu w niedzielę. Obecne brzmienie projektu może prowadzić do interpretacji powodującej zamykanie portów w niedzielę. Komisja zwróciła się jednogłośnie do podkomisji pracującej nad projektem obywatelskim o wykreślenie zapisów szkodliwych dla portów. More