Marcin Horała, 42 lata, poseł na Sejm RP VIII, IX i X kadencji,  członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego PiS w Województwie Pomorskim, do spraw okręgu nr 26-Słupsk, Przewodniczący parlamentarnego zespołu “Tak dla rozwoju. CPK – Atom – Porty”. Ukończył prawo oraz politologię na Uniwersytecie Gdańskim. W  wyborach parlamentarnych w 2023 roku zaufało mu 47 974 wyborców.

W IX kadencji Sejmu pełnił funkcje sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W VIII kadencji Sejmu pracował  w komisjach: Przewodniczący Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  Autor dezyderatu komisji Gospodarki Morskiej otwierającego drogę do kluczowych dla Gdyni inwestycji infrastrukturalnych. Wnioskodawca poselskiego projektu ustawy o wzmocnieniu kompetencji Ministerstwa Gospodarki Morskiej.  Autor dezyderatu w sprawie infrastruktury dostępowej do portu w Gdyni, przyjętego przez Komisję Gospodarki Morskiej.

Pracę parlamentarną uzupełniał aktywnością w zespołach: ds. Miast Polskich, ds. Reform Systemowych i Wolnorynkowych, ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych, ds. budowy dróg ekspresowych S6 i S11 oraz ds. zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji.

W latach 2006-2015 radny miasta Gdyni. Trzykrotnie (2006, 2010, 2014) zyskiwał zaufanie mieszkańców dzielnic: Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo. Dwukrotnie (2010, 2014) zdobywał najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów ze wszystkich list w okręgu. Autor programów samorządowych PiS dla Gdyni w roku 2006, 2010 i 2014. Twórca licznych inicjatyw i koncepcji, które zmieniały i zmieniają na lepsze Gdynię: zwiększenia kompetencji rad dzielnic, budżetu obywatelskiego, rewitalizacji zaniedbanych dzielnic.

W 2014 roku kandydował na prezydenta Gdyni, uzyskując głosy 10.388 gdynian, w 2018 roku uzyskał 18788 głosów.

 

Aktywny społecznie. Twórca gdyńskiego oddziału Stowarzyszenia Koliber (później członek władz krajowych), współtwórca Stowarzyszenia Przyjaciół Cisowej. W latach 2009-2013 wiceprezes Stowarzyszenia Powiernictwo Polskie. Ekspert Fundacji Republikańskiej ds. samorządu terytorialnego i gospodarki morskiej. Przed wyborem do Sejmu zawodowo zajmował się systemami zarządzania w jednym z największych w Polsce morskich terminali przeładunkowych.

Prywatnie mąż Beaty oraz tata Agaty, Agnieszki i Marty. Hobby: koszykówka, historia, publicystyka (publikował m. in. na portalu Stefczyk.info, w kwartalniku „Rzeczy Wspólne”, tygodniku „Najwyższy Czas!”, „Naszym Dzienniku”, „Wiadomościach Gdyńskich” etc.). Autor książki „Wyprawa do polskości”. Fan prozy George R.R. Martina i jej ekranizacji, jak również seriali House of Cards i Homeland. Próbuje zostać biegaczem, na razie bez powodzenia.