Posiedzenie wyjazdowe Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

W poniedziałek (10.05.2016 r.) Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbywała posiedzenie wyjazdowe w Szczecinie. Po obradach w szczecińskim Urzędzie Morskim, posłowie wizytowali teren portu oraz stoczni.