Oświadczenie posła Marcina Horały dotyczące artykułu “Szybka zmiana prawa”.

Oświadczenie:

Informuję, że w artykule „Szybka zmiana prawa”, który ukazał się w lokalnym dodatku do „Gazety Wyborczej” – „Wyborcza Trójmiasto” w dniu 2 listopada 2016 roku (oraz bazujących na nim publikacjach internetowych) zawarta została nieprawdziwa, dotycząca mnie, informacja o treści: „Po tym jak członkowie gdyńskiego PiS musieli odejść z rad nadzorczych spółek portowych, bo nie mieli uprawnień, poseł PiS zgłosił poprawkę do ustawy znoszącą taki obowiązek”.
Tymczasem stan faktyczny jest taki, że ani w toku prac sejmowych nad ustawą o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw, ani przy pracach nad jakąkolwiek inną ustawą, nie zgłaszałem poprawki o wyżej opisanej treści.
Szerszy kontekst sprawy:
1. W toku prac nad ustawą zgłosiłem jedną poprawkę. Dotyczyła ona dostosowania wpływów gmin w organach spółek zarządzających portami do udziałów w kapitale zakładowym. Do tej pory był to wpływ rażąco zawyżony – np. w Gdańsku miasto miało w radzie nadzorczej 3 na 8 przedstawicieli i przewodniczącego RN, przy udziale w kapitale spółki ok. 2,3%.
2. Efektem ubocznym mojej poprawki będzie utrata funkcji przewodniczącego rady nadzorczej zarządu portu w Gdańsku przez wybitnego apolitycznego managera… PAWŁA ADAMOWICZA.

More