Uroczystości nadania bibliotece imienia śp. Lecha Kaczyńskiego.

Dnia 12 marca miała miejsce uroczystość nadania bibliotece Akademii Marynarki Wojennej imienia Lecha Kaczyńskiego. Przy okazji nastąpiła ważna deklaracja ministra Macierewicza – dowództwo Marynarki Wojennej wróci do Gdyni.