Tag: uchwała (page 1 of 4)

Wystąpienie na temat polityki imigracyjnej

Wystąpienie posła Marcina Horały na temat polityki imigracyjnej.

 

Sylwestrowe posiedzenie Sejmu

Drugi dzień pracowitego posiedzenia sylwestrowego. A na nim:

1. Uwolnienie sześciolatków – ustawa uchwalona po trzecim czytaniu.
2. Uwolnienie mediów publicznych od roli tuby propagandowej PO i Nowoczesnej. TVPetru ma się ku końcowi  – pierwsze i drugie czytanie ustawy. 10391610_945791728808723_7280354306578315084_n
3. Początek przenoszenia obciążeń finansowych z barków zwykłych Polaków na międzynarodowe korporacje i banki – ustawa o podatku bankowym uchwalona po trzecim czytaniu.
4. Pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2016, m. in. zapewniającego finansowanie dla programu rodzina 500+.

Oprócz tego oczywiście również kilka innych ustaw, posiedzenia komisji, w tym „moich” komisji gospodarki morskiej oraz cyfryzacji, jak również – tradycyjnie już – odrzucenie kilkunastu wniosków formalnych opozycji o przerwy w obradach (również wielodniowe).

Spotkanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Dziś spotkanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z ministrem Markiem Gróbarczykiem, który prezentował plany nowego ministerstwa.

12348049_936448936409669_5106092108762858780_n Jest to m. in. opracowanie ustawy stoczniowej, przygotowanie wieloletniego planu budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, dwie strategie rozwoju: rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej. Padła ważna deklaracja wykluczająca komunalizację portów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa.

 

Śmieci produkują ludzie, a nie metry!

Dzisiaj, podczas konferencji prasowej przed wejściem do Urzędu Miasta, radni Prawa i Sprawiedliwości przedstawili projekt uchwały o zmianie sposobu pobierania opłaty śmieciowej. Według projektu, zaprezentowanego przez przewodniczącego klubu Marcina Horałę, wraz z radnymi Hanną Mazur i Janem Kłoskiem, podstawą naliczania opłaty powinna być liczba mieszkańców, a nie metry kwadratowe mieszkania.

Czytaj dalej

Sprawozdanie z działalności publicznej w IV kwartale 2013

1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXXV (23 października):

– sprzeciw wobec podwyżki podatku od nieruchomości, wskazanie, iż miasto ponosi wydatki o wątpliwej przydatności dla ogółu mieszkańców (promocja, imprezy, Infobox, GSF i tak dalej) na kwoty znacząco większe niż ew. wpływy z podwyżki podatków.

Czytaj dalej

Stanowisko ws. budżetu miasta Gdyni na rok 2014

Kluczem do analizy budżetu miasta Gdyni na rok 2014 jest fakt, iż jest to budżet na rok wyborczy w samorządzie. W tym kontekście należy docenić, iż trzymane są w ryzach wydatki bieżące (spadek w stosunku do wykonania w roku 2013 o 2,7%). To zdecydowanie lepiej, niż w poprzednim budżecie wyborczym, na rok 2010, kiedy to kosztem zadłużenia miasta rozdmuchano wydatki bieżące o niemal 10%. Jednocześnie nie mamy złudzeń, iż nie jest to wynik samoograniczenia władz miasta, tylko nowych restrykcji zawartych w ustawie o finansach publicznych w połączeniu z ogólnie pogarszającą się kondycją finansową samorządu.

Czytaj dalej

Więcej kontroli obywatelskiej i wolności słowa w radzie miasta!

Poważnym problemem gdyńskiego samorządu jest erozja znaczenia przedstawicielskiego organu uchwałodawczego – rady miasta. Została ona zdegradowana do roli „maszynki do głosowania”, biernie akceptującej decyzje podejmowane przez zawodowych biurokratów. Proces procedowania projektów przez radę jest nieprzejrzysty, a informacje o nim trudno dostępne dla mieszkańców. Często dochodzi do wyciszania i ucinania dyskusji nad projektami wywołującymi zrozumiałe kontrowersje wśród gdynian. Postanowiliśmy przynajmniej częściowo zmienić ten stan rzeczy.

Czytaj dalej

Older posts

© 2020

Theme by Anders NorenUp ↑