Tag: rada miasta (page 1 of 4)

Sprawozdanie z działalności publicznej w IV kwartale 2013

1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXXV (23 października):

– sprzeciw wobec podwyżki podatku od nieruchomości, wskazanie, iż miasto ponosi wydatki o wątpliwej przydatności dla ogółu mieszkańców (promocja, imprezy, Infobox, GSF i tak dalej) na kwoty znacząco większe niż ew. wpływy z podwyżki podatków.

Czytaj dalej

Urzędowy budżecik obywatelski

Na jutrzejszej sesji rady miasta procedowany będzie projekt uchwały o budżecie obywatelskim autorstwa Samorządności Wojciecha Szczurka.

Radni PiS od wielu już lat głoszą potrzebę zwiększenia bezpośredniego wpływu obywateli na zarządzanie miastem. W ramach Gdyńskiej Ofensywy Obywatelskiej zaproponowaliśmy projekt uchwały w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego, który zyskał poparcie setek gdynian i wszedł pod obrady rady miasta (by następnie zostać głosami Samorządności Wojciecha Szczurka odesłany do komisji, gdzie słuch o nim zaginął).

Czytaj dalej

Więcej kontroli obywatelskiej i wolności słowa w radzie miasta!

Poważnym problemem gdyńskiego samorządu jest erozja znaczenia przedstawicielskiego organu uchwałodawczego – rady miasta. Została ona zdegradowana do roli „maszynki do głosowania”, biernie akceptującej decyzje podejmowane przez zawodowych biurokratów. Proces procedowania projektów przez radę jest nieprzejrzysty, a informacje o nim trudno dostępne dla mieszkańców. Często dochodzi do wyciszania i ucinania dyskusji nad projektami wywołującymi zrozumiałe kontrowersje wśród gdynian. Postanowiliśmy przynajmniej częściowo zmienić ten stan rzeczy.

Czytaj dalej

Gdyński PiS za radykalnym zwiększeniem budżetów i uprawnień rad dzielnic

Na wczorajszym briefingu radni miasta Gdyni: Paweł Stolarczyk i Marcin Horała przedstawili zainicjowany przez gdyńskie Prawo i Sprawiedliwość obywatelski projekt uchwały w sprawie zwiększenia roli rad dzielnic w zarządzaniu miastem. Projekt poparło swoimi podpisami ponad 600 gdynian, i będzie on rozpatrywany na najbliższej sesji rady miasta.

Czytaj dalej

Informacja po XXXIII sesji Rady Miasta Gdyni

Samorządność odrzuca projekt obywatelski – kolejna droga, propagandowa, inwestycja w Gdyni – Zintegrowany plan rozwoju wreszcie uzupełniony – uregulowanie statusu ulicy Borowikowej – nadanie imienia Żołnierzy Wyklętych węzłowi komunikacyjnemu w Chyloni.

Samorządność Wojciecha Szczurka odrzuciła obywatelski projekt uchwały w sprawie zmiany opłaty śmieciowej.

Czytaj dalej

Gdynianie masowo poparli zmianę opłaty śmieciowej

We wtorek, 13 sierpnia br., działacze gdyńskiego PiS złożyli w biurze rady miasta podpisy pod obywatelskim projektem uchwały w sprawie opłaty śmieciowej. W zorganizowanym z tej okazji briefingu przed głównym wejściem do urzędu wzięli udział członkowie zarządu PiS w Gdyni: radni Marcin Horała i Paweł Stolarczyk oraz reprezentujący Forum Młodych PiS Michał Bełbot.

Czytaj dalej

Informacja po XXXII sesji Rady Miasta Gdyni

1. Rezolucja rady miasta w sprawie działań Pomorskiego Oddziału NFZ

W rezolucji skierowanej do premiera rządu, ministra zdrowia i prezes NFZ rada miasta Gdyni zdecydowanie negatywnie oceniła wyniki rozstrzygnięcia przez PONFZ konkursu ofert na Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną w latach 2013-2016. W ocenie rady m. in. „Podjęte decyzje spowodowały ograniczenie i utrudnienie dostępu do opieki medycznej, odebrały gdyńskim pacjentom prawo do ciągłości świadczeń, przyniosły chaos i poczucie zagrożenia zdrowia a nawet życia.”

Czytaj dalej

Older posts

© 2020

Theme by Anders NorenUp ↑