Minister Marek Gróbarczyk przedstawił Komisji Gospodarki Morskiej plany nowego resortu. To m. in. odbudowa przemysłu stoczniowego, dalszy rozwój portów, w tym infrastruktury dostępowej, budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną i odtworzenie żeglugi śródlądowej.