Category: Rada Miasta (page 1 of 5)

Poseł Marcin Horała w Rozmowach Kontrolowanych w Radiu Gdańsk

Red. Agnieszka Michajłow przepytała posła Marcina Horałę między innymi o byłego już (niestety) pracownika biura, Zygmunta Zmudę-Trzebiatowskiego. Po za tym, Poseł mówił także o ustawie stoczniowej, gdyńskim lotnisku, protestach rybaków i aborcji. Zapraszamy do odsłuchania i zachęcamy do udostępniania! 🙂

Czytaj dalej

Sprawozdanie z działalności publicznej w IV kwartale 2013

1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXXV (23 października):

– sprzeciw wobec podwyżki podatku od nieruchomości, wskazanie, iż miasto ponosi wydatki o wątpliwej przydatności dla ogółu mieszkańców (promocja, imprezy, Infobox, GSF i tak dalej) na kwoty znacząco większe niż ew. wpływy z podwyżki podatków.

Czytaj dalej

Urzędowy budżecik obywatelski

Na jutrzejszej sesji rady miasta procedowany będzie projekt uchwały o budżecie obywatelskim autorstwa Samorządności Wojciecha Szczurka.

Radni PiS od wielu już lat głoszą potrzebę zwiększenia bezpośredniego wpływu obywateli na zarządzanie miastem. W ramach Gdyńskiej Ofensywy Obywatelskiej zaproponowaliśmy projekt uchwały w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego, który zyskał poparcie setek gdynian i wszedł pod obrady rady miasta (by następnie zostać głosami Samorządności Wojciecha Szczurka odesłany do komisji, gdzie słuch o nim zaginął).

Czytaj dalej

Więcej kontroli obywatelskiej i wolności słowa w radzie miasta!

Poważnym problemem gdyńskiego samorządu jest erozja znaczenia przedstawicielskiego organu uchwałodawczego – rady miasta. Została ona zdegradowana do roli „maszynki do głosowania”, biernie akceptującej decyzje podejmowane przez zawodowych biurokratów. Proces procedowania projektów przez radę jest nieprzejrzysty, a informacje o nim trudno dostępne dla mieszkańców. Często dochodzi do wyciszania i ucinania dyskusji nad projektami wywołującymi zrozumiałe kontrowersje wśród gdynian. Postanowiliśmy przynajmniej częściowo zmienić ten stan rzeczy.

Czytaj dalej

Gdyński PiS za radykalnym zwiększeniem budżetów i uprawnień rad dzielnic

Na wczorajszym briefingu radni miasta Gdyni: Paweł Stolarczyk i Marcin Horała przedstawili zainicjowany przez gdyńskie Prawo i Sprawiedliwość obywatelski projekt uchwały w sprawie zwiększenia roli rad dzielnic w zarządzaniu miastem. Projekt poparło swoimi podpisami ponad 600 gdynian, i będzie on rozpatrywany na najbliższej sesji rady miasta.

Czytaj dalej

Raport z działalności publicznej w III kwartale

1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXXIII (28 sierpnia):

– w sprawie nowelizacji budżetu miasta: wskazanie iż budowa nowego gmachu Gdyńskiego Centrum Filmowego za kwotę ok. 30 milionów złotych nie powinno być najważniejszym priorytetem władz miasta;

– replika w ww. sprawie: wskazanie iż już obecnie Gdynia wydaje ok. 1 miliona złotych na dofinansowanie studiów 10 osób na wydziale reżyserskim, w sytuacji gdy, przykładowo, w pierwszym etapie rekrutacji zabrakło 250 miejsc w gdyńskich przedszkolach. Moim zdaniem jeżeli na jednej szali położyć ponad 100 miejsc w przedszkolach a na drugiej luksusowe studia dla 10 osób – to to pierwsze powinno być ważniejsze dla władz miasta;

Czytaj dalej

Informacja po XXXIII sesji Rady Miasta Gdyni

Samorządność odrzuca projekt obywatelski – kolejna droga, propagandowa, inwestycja w Gdyni – Zintegrowany plan rozwoju wreszcie uzupełniony – uregulowanie statusu ulicy Borowikowej – nadanie imienia Żołnierzy Wyklętych węzłowi komunikacyjnemu w Chyloni.

Samorządność Wojciecha Szczurka odrzuciła obywatelski projekt uchwały w sprawie zmiany opłaty śmieciowej.

Czytaj dalej

Older posts

© 2020

Theme by Anders NorenUp ↑