Category: Budżet (page 1 of 3)

Prezentacja gotowego projektu ustawy stoczniowej

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowało w ciągu 3 miesięcy projekt ustawy, której celem jest rewitalizacja przemysłu stoczniowego w Polsce.

– Dzisiaj dokument prezentujemy opinii publicznej – podkreśla minister Marek Gróbarczyk, szef resortu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. – Projekt jest po wstępnych konsultacjach. Właśnie przekazujemy go do dalszych konsultacji społecznych i międzyresortowych po to, by jak najszybciej wprowadzić ustawę w życie.

Prezentacja projektu w świetlicy na terenie zlikwidowanej stoczni szczecińskiej, przy ul. Antosiewicza nie jest przypadkowa.

– To w stoczniowej stołówce, w Szczecinie 30 sierpnia 1980 r. przedstawiciele protestujących robotników podpisali ze stroną rządową porozumienie kończące strajki na Pomorzu Zachodnim dające polskim robotnikom prawo tworzenia wolnych związków zawodowych – przypomina minister Gróbarczyk.

– W latach 2005-2007 w Ministerstwie Skarbu Państwa, w którym byłem wiceministrem, polskie stocznie pracowały i produkowały statki. Niestety, potem rząd PO-PSL je zlikwidował. Dlatego cieszę się, że dzisiaj możemy podać do publicznej wiadomości projekt ustawy, która daje szansę na odrodzenie naszego przemysłu stoczniowego – mówi Paweł Szałamacha, minister finansów.

Paweł Brzezicki, podsekretarz stanu w MGMiŻ zapewnia, iż projekt zawiera konkretne rozwiązania w obszarze podatków VAT, CIT, zgodne z prawem krajowym i unijnym. Mają one wzmocnić kapitałowo stocznie budujące kompletne statki, zaktywizować kooperantów, pobudzić cały sektor okrętowy, który ma stanowić trzon polskiej gospodarki morskiej.
Ustawa stwarza ramy prawne, organizacyjne i finansowe zapewniające rozwój istniejących i tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, które zyskają zdolności zawierania kontraktów i budowy nowych statków morskich a także śródlądowych i staną się konkurencyjne na rynku globalnym. Ma być stymulatorem rozwoju podmiotów w ramach produkcji komplementarnej w sektorze okrętowym. Umożliwi objęcie statusem specjalnych stref m.in. gruntów przeznaczonych na produkcję okrętową:
– nie będących własnością Skarbu Państwa,
– jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
– jednostek samorządu terytorialnego albo związku komunalnego.

Ustawa ma przyczynić się do wykorzystania ogromnego potencjału stoczniowego, który posiadamy, przywrócić sektorowi okrętowemu należną pozycję „koła zamachowego” gospodarki morskiej, generującego tysiące miejsc pracy, spowodować, by biura projektowe zaczęły pracować na rzecz polskich stoczni i dla nich tworzyły innowacyjne projekty.

Ustawa jest bardzo potrzebna. Potwierdzają to prognozy zapotrzebowania na jednostki pływające w latach 2016-2026 w naszym kraju. Wartość kontraktów związanych z tym szacowana jest na 25 mld zł. Chodzi m.in. o planowane przez MON programy Miecznik, Czapla (budowa 6 jednostek), Orka (3 podwodne jednostki), budowę gazowców (LNG q-flex carriers – 2 jednostki, LNG Feeders/Bunkers – 4 jednostki), promów pasażerskich (ROPAX/LNG-Dual Use – 2 jednostki), odbudowę potencjału rybackiego (ponad 40 kutrów), budowę holowników do obsługi portów (4 jednostki), pogłębiarek (4 jednostki), holowników do konserwacji torów (2). Dodajmy budowę jednostek dla sektora offshore, obsługi platform gazowych (co najmniej 2 jednostki) i do obsługi morskich elektrowni wiatrowych (8 jednostek).

WIĘCEJ INFORMACJI:
Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Inicjatywa Posła Marcina Horały przyjęta przez Komisję!

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, której członkiem jest Poseł Marcin Horała obradowała dzisiaj w Urzędzie Morskim w Gdyni. Komisja omówiła sytuację przemysłu stoczniowego, portów, oraz plany budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. Na wniosek Marcina Horały komisja przyjęła dezyderat – stanowisko w sprawie kluczowych dla portu gdyńskiego inwestycji drogowych i kolejowych. Następnie udano się w krótki rejs po porcie, połączony z wizytą w Stoczni Marynarki Wojennej.

Sprawozdanie z działalności publicznej w IV kwartale 2013

1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXXV (23 października):

– sprzeciw wobec podwyżki podatku od nieruchomości, wskazanie, iż miasto ponosi wydatki o wątpliwej przydatności dla ogółu mieszkańców (promocja, imprezy, Infobox, GSF i tak dalej) na kwoty znacząco większe niż ew. wpływy z podwyżki podatków.

Czytaj dalej

Najdroższa droga rowerowa nowożytnej Europy?

Według otrzymanej przeze mnie informacji całkowity koszt budowy drogi rowerowej wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ulicy Unruga do Janka Wiśniewskiego wyniósł – uwaga – dokładnie 12.032.072,32 zł brutto. Głównym elementem tego połączenia jest tzw. zdublowana estakada. Jest to estakada rowerowa równoległa do istniejącej estakady Kwiatkowskiego. Co więcej estakada Kwiatkowskiego ma w tym miejscu dwa szerokie chodniki, z których jeden można by np. przeznaczyć dla ruchu rowerowego a drugi dla pieszego lub zalegalizować ruch pieszo-rowerowy po wprowadzeniu obostrzeń gwarantujących wzajemne bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Byłyby to działania praktycznie bezkosztowe.

Czytaj dalej

Stanowisko ws. budżetu miasta Gdyni na rok 2014

Kluczem do analizy budżetu miasta Gdyni na rok 2014 jest fakt, iż jest to budżet na rok wyborczy w samorządzie. W tym kontekście należy docenić, iż trzymane są w ryzach wydatki bieżące (spadek w stosunku do wykonania w roku 2013 o 2,7%). To zdecydowanie lepiej, niż w poprzednim budżecie wyborczym, na rok 2010, kiedy to kosztem zadłużenia miasta rozdmuchano wydatki bieżące o niemal 10%. Jednocześnie nie mamy złudzeń, iż nie jest to wynik samoograniczenia władz miasta, tylko nowych restrykcji zawartych w ustawie o finansach publicznych w połączeniu z ogólnie pogarszającą się kondycją finansową samorządu.

Czytaj dalej

Budżet obywatelski i jego wrogowie

Kiełkująca powoli w Polskich samorządach idea budżetu obywatelskiego napotyka stale na opór lokalnych władz.

Mniej lub bardziej oficjalnie przyznają one wówczas, że głoszona przez nie ideologia „im więcej władzy i pieniędzy jak najbliżej obywatela, tym lepiej” dotyczy tylko przesunięć władzy i pieniędzy w kierunku owych lokalnych władz (np. od władz centralnych). Gdyby jednak chcieć władzę i pieniądze dalej przybliżać obywatelom – np. w formie budżetu obywatelskiego – tak, że byłyby one odbierane władzom lokalnym – a to co innego. Wówczas dyskurs sławiący zasadę pomocniczości, samorządność i tym podobne wartości nagle wyparowuje bez śladu.

Urzędowy budżecik obywatelski

Na jutrzejszej sesji rady miasta procedowany będzie projekt uchwały o budżecie obywatelskim autorstwa Samorządności Wojciecha Szczurka.

Radni PiS od wielu już lat głoszą potrzebę zwiększenia bezpośredniego wpływu obywateli na zarządzanie miastem. W ramach Gdyńskiej Ofensywy Obywatelskiej zaproponowaliśmy projekt uchwały w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego, który zyskał poparcie setek gdynian i wszedł pod obrady rady miasta (by następnie zostać głosami Samorządności Wojciecha Szczurka odesłany do komisji, gdzie słuch o nim zaginął).

Czytaj dalej

Older posts

© 2020

Theme by Anders NorenUp ↑