Category: Uchwały (page 2 of 6)

Sprawozdanie z działalności publicznej w IV kwartale 2013

1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXXV (23 października):

– sprzeciw wobec podwyżki podatku od nieruchomości, wskazanie, iż miasto ponosi wydatki o wątpliwej przydatności dla ogółu mieszkańców (promocja, imprezy, Infobox, GSF i tak dalej) na kwoty znacząco większe niż ew. wpływy z podwyżki podatków.

Czytaj dalej

Stanowisko ws. budżetu miasta Gdyni na rok 2014

Kluczem do analizy budżetu miasta Gdyni na rok 2014 jest fakt, iż jest to budżet na rok wyborczy w samorządzie. W tym kontekście należy docenić, iż trzymane są w ryzach wydatki bieżące (spadek w stosunku do wykonania w roku 2013 o 2,7%). To zdecydowanie lepiej, niż w poprzednim budżecie wyborczym, na rok 2010, kiedy to kosztem zadłużenia miasta rozdmuchano wydatki bieżące o niemal 10%. Jednocześnie nie mamy złudzeń, iż nie jest to wynik samoograniczenia władz miasta, tylko nowych restrykcji zawartych w ustawie o finansach publicznych w połączeniu z ogólnie pogarszającą się kondycją finansową samorządu.

Czytaj dalej

Budżet obywatelski i jego wrogowie

Kiełkująca powoli w Polskich samorządach idea budżetu obywatelskiego napotyka stale na opór lokalnych władz.

Mniej lub bardziej oficjalnie przyznają one wówczas, że głoszona przez nie ideologia „im więcej władzy i pieniędzy jak najbliżej obywatela, tym lepiej” dotyczy tylko przesunięć władzy i pieniędzy w kierunku owych lokalnych władz (np. od władz centralnych). Gdyby jednak chcieć władzę i pieniądze dalej przybliżać obywatelom – np. w formie budżetu obywatelskiego – tak, że byłyby one odbierane władzom lokalnym – a to co innego. Wówczas dyskurs sławiący zasadę pomocniczości, samorządność i tym podobne wartości nagle wyparowuje bez śladu.

Więcej kontroli obywatelskiej i wolności słowa w radzie miasta!

Poważnym problemem gdyńskiego samorządu jest erozja znaczenia przedstawicielskiego organu uchwałodawczego – rady miasta. Została ona zdegradowana do roli „maszynki do głosowania”, biernie akceptującej decyzje podejmowane przez zawodowych biurokratów. Proces procedowania projektów przez radę jest nieprzejrzysty, a informacje o nim trudno dostępne dla mieszkańców. Często dochodzi do wyciszania i ucinania dyskusji nad projektami wywołującymi zrozumiałe kontrowersje wśród gdynian. Postanowiliśmy przynajmniej częściowo zmienić ten stan rzeczy.

Czytaj dalej

Raport z działalności publicznej w III kwartale

1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXXIII (28 sierpnia):

– w sprawie nowelizacji budżetu miasta: wskazanie iż budowa nowego gmachu Gdyńskiego Centrum Filmowego za kwotę ok. 30 milionów złotych nie powinno być najważniejszym priorytetem władz miasta;

– replika w ww. sprawie: wskazanie iż już obecnie Gdynia wydaje ok. 1 miliona złotych na dofinansowanie studiów 10 osób na wydziale reżyserskim, w sytuacji gdy, przykładowo, w pierwszym etapie rekrutacji zabrakło 250 miejsc w gdyńskich przedszkolach. Moim zdaniem jeżeli na jednej szali położyć ponad 100 miejsc w przedszkolach a na drugiej luksusowe studia dla 10 osób – to to pierwsze powinno być ważniejsze dla władz miasta;

Czytaj dalej

Oświadczenie PiS Gdynia ws. inicjatywy posła Biedronia dotyczącej budżetu obywatelskiego

Za pośrednictwem lokalnych mediów dowiedzieliśmy się dzisiaj o inicjatywie posła Roberta Biedronia w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Gdyni. W związku z tym chcielibyśmy Państwa poinformować, co następuje.

Czytaj dalej

Informacja po XXXIII sesji Rady Miasta Gdyni

Samorządność odrzuca projekt obywatelski – kolejna droga, propagandowa, inwestycja w Gdyni – Zintegrowany plan rozwoju wreszcie uzupełniony – uregulowanie statusu ulicy Borowikowej – nadanie imienia Żołnierzy Wyklętych węzłowi komunikacyjnemu w Chyloni.

Samorządność Wojciecha Szczurka odrzuciła obywatelski projekt uchwały w sprawie zmiany opłaty śmieciowej.

Czytaj dalej

Older posts Newer posts

© 2020

Theme by Anders NorenUp ↑