Zapraszamy do wysłuchania przemówienia posła Marcina Horały w Sejmie z dnia 20.05.2016 r. w sprawie obrony suwerenności Polski.