Tag: felieton

Śmieciowe społeczeństwo obywatelskie w Gdyni

(Felieton dla „Gazety Świętojańskiej)

Proces wypracowania rozwiązania dotyczącego opłaty śmieciowej, zakończony podjętą na ostatniej sesji uchwałą, to ciekawy przypadek śmieciowego traktowania społeczeństwa obywatelskiego i debaty publicznej w naszym mieście.

Czytaj dalej

Zależni niezależni

W publicystyce przyjęło się rytualne narzekanie na „upartyjnianie” samorządów (nawiasem mówiąc równie sensowne byłoby narzekanie na „upartyjnianie” parlamentu) – tymczasem w praktyce możemy obserwować tendencję przeciwną, stopniowego wzrostu znaczenia lokalnych komitetów.

Czy to dobrze? Zapewne nie jest najgorzej, gdy jakąś-tam część organów stanowiących samorządów (im mniejszy samorząd tym większą część) obsadzają lokalne komitety zbudowane wokół konkretnych problemów, na zasadzie wspólnoty terytorialnej danej wsi czy dzielnicy czy wreszcie pojedyncze lokalne autorytety nie funkcjonujące w ramach żadnych struktur. Tak to faktycznie funkcjonuje w mniejszych gminach. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w miastach na prawach powiatu. Czytaj dalej

Sesja bogata w wydarzenia

Felieton w ramach dwugłosu w „Gazecie Świętojańskiej”

Ostatnia sesja 2011 roku obfitowała w ciekawe i istotne uchwały i towarzyszące im spory. Widać było choć na chwilę żywe lokalne forum debaty publicznej. Można powiedzieć że ta sesja zbliżyła się do mojego ideału sesji. No może z wyjątkiem wyników głosowań. Dlatego tym razem skupię się na jej w miarę dokładnym zrelacjonowaniu. Czytaj dalej

Władzy raz zdobytej nie oddadzą nigdy

Felieton w ramach dwugłosu w „Gazecie Świętojańskiej”:

Politologia wyróżnia obok klasycznej władzy decydenckiej również władzę do nadawania agendy. W demokracji długofalowo władza do nadawania agendy nie jest czymś, co można by lekceważyć. Ośrodek mający władzę nadawania agendy może wprowadzać do debaty publicznej kwestie niewygodne dla ośrodka z władzą decydencką. W skrajnym przypadku ciągłe egzekwowanie władzy decydenckiej przy narzuconej przez konkurenta agendzie (czyli na przykład odrzucanie projektów popularnych społecznie) może doprowadzić do utraty władzy decydenckiej (najprościej przez przegranie wyborów). Dlatego moje zdziwienie, a nawet pewien szacunek, Czytaj dalej

Negatywne aspekty rządów bezideowej partii władzy

(Felieton w ramach dwugłosu w „Gazecie Świętojańskiej”)

Na ostatniej sesji nie zdarzyło się nic, co pobudziłoby mnie publicystycznie – a czytelnikom należy się jak co miesiąc coś do poczytania. Pozwolę więc sobie na przemyślenia natury ogólnej odnośnie gdyńskiego systemu politycznego. W Gdyni mamy do czynienia z sytuacją, w której na poziomie lokalnym ideowe podziały zostały zamazane – gdyż rządzi gdyńska partia władzy nie wybiegająca swoimi ambicjami poza sferę lokalną. Zwolennicy owej partii zwykli rozpływać się w zachwytach nad taką formułą, twierdząc iż dzięki temu „nie są przenoszone podziały z Warszawy” oraz „można wspólnie pracować zamiast się kłócić”. Zręcznie przy tym omijają wady takiego systemu politycznego. Postaram się je tutaj omówić.

Czytaj dalej

© 2020

Theme by Anders NorenUp ↑