Tag: budżet (page 1 of 4)

Sprawozdanie z działalności publicznej w IV kwartale 2013

1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXXV (23 października):

– sprzeciw wobec podwyżki podatku od nieruchomości, wskazanie, iż miasto ponosi wydatki o wątpliwej przydatności dla ogółu mieszkańców (promocja, imprezy, Infobox, GSF i tak dalej) na kwoty znacząco większe niż ew. wpływy z podwyżki podatków.

Czytaj dalej

Najdroższa droga rowerowa nowożytnej Europy?

Według otrzymanej przeze mnie informacji całkowity koszt budowy drogi rowerowej wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ulicy Unruga do Janka Wiśniewskiego wyniósł – uwaga – dokładnie 12.032.072,32 zł brutto. Głównym elementem tego połączenia jest tzw. zdublowana estakada. Jest to estakada rowerowa równoległa do istniejącej estakady Kwiatkowskiego. Co więcej estakada Kwiatkowskiego ma w tym miejscu dwa szerokie chodniki, z których jeden można by np. przeznaczyć dla ruchu rowerowego a drugi dla pieszego lub zalegalizować ruch pieszo-rowerowy po wprowadzeniu obostrzeń gwarantujących wzajemne bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Byłyby to działania praktycznie bezkosztowe.

Czytaj dalej

Stanowisko ws. budżetu miasta Gdyni na rok 2014

Kluczem do analizy budżetu miasta Gdyni na rok 2014 jest fakt, iż jest to budżet na rok wyborczy w samorządzie. W tym kontekście należy docenić, iż trzymane są w ryzach wydatki bieżące (spadek w stosunku do wykonania w roku 2013 o 2,7%). To zdecydowanie lepiej, niż w poprzednim budżecie wyborczym, na rok 2010, kiedy to kosztem zadłużenia miasta rozdmuchano wydatki bieżące o niemal 10%. Jednocześnie nie mamy złudzeń, iż nie jest to wynik samoograniczenia władz miasta, tylko nowych restrykcji zawartych w ustawie o finansach publicznych w połączeniu z ogólnie pogarszającą się kondycją finansową samorządu.

Czytaj dalej

Budżet obywatelski i jego wrogowie

Kiełkująca powoli w Polskich samorządach idea budżetu obywatelskiego napotyka stale na opór lokalnych władz.

Mniej lub bardziej oficjalnie przyznają one wówczas, że głoszona przez nie ideologia „im więcej władzy i pieniędzy jak najbliżej obywatela, tym lepiej” dotyczy tylko przesunięć władzy i pieniędzy w kierunku owych lokalnych władz (np. od władz centralnych). Gdyby jednak chcieć władzę i pieniądze dalej przybliżać obywatelom – np. w formie budżetu obywatelskiego – tak, że byłyby one odbierane władzom lokalnym – a to co innego. Wówczas dyskurs sławiący zasadę pomocniczości, samorządność i tym podobne wartości nagle wyparowuje bez śladu.

Urzędowy budżecik obywatelski

Na jutrzejszej sesji rady miasta procedowany będzie projekt uchwały o budżecie obywatelskim autorstwa Samorządności Wojciecha Szczurka.

Radni PiS od wielu już lat głoszą potrzebę zwiększenia bezpośredniego wpływu obywateli na zarządzanie miastem. W ramach Gdyńskiej Ofensywy Obywatelskiej zaproponowaliśmy projekt uchwały w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego, który zyskał poparcie setek gdynian i wszedł pod obrady rady miasta (by następnie zostać głosami Samorządności Wojciecha Szczurka odesłany do komisji, gdzie słuch o nim zaginął).

Czytaj dalej

Budżet obywatelski w Gdyni – projekt PiS a propozycje Samorządności

Na dzisiejszej konferencji prasowej przedstawiciele gdyńskiego PiS zaprezentowali szczegóły projektu wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Gdyni. Projekt został zgłoszony w trybie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i będzie rozpatrywany na najbliższej sesji rady miasta.

Czytaj dalej

Oświadczenie PiS Gdynia ws. inicjatywy posła Biedronia dotyczącej budżetu obywatelskiego

Za pośrednictwem lokalnych mediów dowiedzieliśmy się dzisiaj o inicjatywie posła Roberta Biedronia w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Gdyni. W związku z tym chcielibyśmy Państwa poinformować, co następuje.

Czytaj dalej

Older posts

© 2020

Theme by Anders NorenUp ↑