Wystąpienie posła Marcina Horały, z dnia 6 lipca, w dyskusji nad powołaniem komisji śledczej w sprawie Amber Gold.