Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, Poseł Marcin Horała zabrał głos w sprawie Programu 500+.