image (1)Na dzisiejszej konferencji prasowej kandydat do Sejmu Marcin Horała, wraz z posłem Andrzejem Jaworskim przedstawili stanowisko w sprawie sytuacji lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego:

1. Mieszkańców Trójmiasta bulwersują nadmierne wycinki gospodarcze. Często podczas spacerów można się natknąć na wycięte całe połacie lasu. Tymczasem w planie urządzenia lasu na lata 2015-2024 przewidziano nawet zwiększenie wycinek w celu pozyskania o ok. 270.000 metrów sześciennych drewna więcej, niż okresie poprzednim. Wycinki powinny zostać znacznie ograniczone, do działań niezbędnych dla utrzymania zdrowia lasu, eliminacji szkodników, pasożytów, wiatrołomów itp. Natomiast wycinki gospodarcze na wielką skalę nie powinny mieć miejsca.

2. Niedopuszczalne są wszelkie zakusy w kierunku odleśniania kolejnych terenów, budowy osiedli deweloperskich na terenach TPK lub lokalizacji tam innych inwestycji. Należy również utrzymać ochronę otuliny TPK.

3. Służby leśne nie radzą sobie w wystarczającym stopniu z dzikimi wysypiskami oraz zwykłym zaśmiecaniem lasu. Trzeba zwiększyć zatrudnienie służb zajmujących się utrzymaniem porządku w lasach.

4. Należy rozwiązać problem dzików wychodzących na żer w osiedlach mieszkaniowych Gdańska, Gdyni i Sopotu. Stwarza to niebezpieczeństwo dla mieszkańców i prowadzi do niszczenia zieleni miejskiej. Konieczne jest rozszerzenie akcji odławiania, rozbudowa systemu odłowni stacjonarnych na trasach wychodzenia dzików z lasu, oraz systematyczna akcja dożywiania w głębi kompleksu leśnego, aby stale zmienić nawyki dzików co do miejsc poszukiwania pożywienia.

5. Konieczne są zmiany umożliwiające większe zaangażowanie samorządów np. w utrzymanie czystości i porządku w lasach leżących na terenie miasta przez służby komunalne.

Kandydaci zapowiedzieli, iż jeżeli z woli wyborców znajdą się w parlamencie nowej kadencji, będą zabiegali w administracji leśnej oraz Ministerstwie Ochrony Środowiska o nową politykę gospodarowania lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Nie powinni one być traktowane jako zwykły las o funkcji gospodarczej – tylko przede wszystkim jako „zielone płuca” aglomeracji trójmiejskiej, miejsce wypoczynku, rekreacji i kontaktu z przyrodą dla mieszkańców.