1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXX (24 kwietnia):

– w sprawie rezolucji wzywającej do budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Północnej;

– replika w ww. sprawie: (wskazanie iż OPAT rozwiązuje nie tylko problem wakacyjnych dojazdów na półwysep helski, ale również wraz z łącznikiem ul. Janka Wiśniewskiego stanowi niezbędne uzupełnienie systemu wyprowadzenia ruchu z portu w kierunku zachodnim).

 

Sesja nr XXXI (22 maja):

– poparcie projektu wprowadzenia dodatkowej obniżonej opłaty za parkowanie do 15 minut (projekt odrzucony głosami Samorządności Wojciecha Szczurka)

– w sprawie projektu wprowadzenia katy Gdynia Rodzinna + dającej prawo do darmowych przejazdów komunikacją miejską członom rodzin mających 4 i więcej dzieci – poparcie projektu, wraz z poparciem poprawki rozszerzającej uprawnienie na rodziny z 3 dzieci (poprawka odrzucona głosami Samorządności Wojciecha Szczurka);

– w sprawie miejscowego planu zagospodarowania części dzielnicy Śródmieście;

– informacja o zakończeniu konsultacji społecznych i rozpoczęciu zbiórki podpisów pod projektami Gdyńskiej Ofensywy Obywatelskiej;

– w ramach wolnych wniosków apel o przywrócenie dostępności na stronach internetowych miasta bazy kontaktów do gdyńskich organizacji pozarządowych;

 

Sesja nr XXXII (26 czerwca):

– poparcie rezolucji Rady Miasta Gdyni protestującej przeciw działaniom Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia;

– głos w sprawie absolutorium z wykonania budżetu i sprawozdania z działalności prezydenta miasta;

– głos w sprawie uchwały o wysokości środków przeznaczonych na działalność rad dzielnic (poparcie poprawki zwiększającej środki);

– ad vocem wobec wypowiedzi radnego Bartoszewicza w ww. sprawie – wskazanie, iż obecnie zaledwie ok. 0,15% budżetu miasta jest w autonomicznej dyspozycji rad dzielnic;

– ad vocem wobec wypowiedzi radnej Szadziul w ww. sprawie – sprzeciw wobec tezy, iż rady dzielnic nie poradzą sobie z dysponowaniem większym budżetem w inny sposób niż realizacja wybieranych na wyższym szczeblu projektów;

– głos w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne – sprzeciw wobec projektowanie Drogi Czerwonej w formie śródmiejskiej autostrady radykalnie pogarszającej jakość życia okolicznych mieszkańców i utrwalającej podział tkanki miejskiej;

– replika w ww. sprawie – zwrócenie uwagi iż poprowadzenie Drogi Czerwonej na estakadzie lub szczelne obudowanie jej ekranami ochronnymi wprawdzie zminimalizuje zagrożenie dla bezpieczeństwa, ale za to jeszcze dotkliwiej pogorszy jakość życia mieszkańców (np. parteru mającego okna wychodzące na stronę oddalonej o 5-7 metrów kilkumetrowej estakady lub ekranu ochronnego);

– głos w sprawie nowelizacji Wieloletniego Planu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi – pytanie czy zmiana była konsultowana z przedstawicielami środowisk pozarządowych;

 

2. Złożone interpelacje:

5 kwietnia W sprawie remontu i zabezpieczenia przed dewastacją boiska przy ul. Podgórskiej.

5 kwietnia W sprawie problemów mieszkańców okolic ul. Południowej

5 kwietnia W sprawie kontroli służb państwowych dotyczących spraw związanych z działalnością spółki Ekodolina.

17 kwietnia W sprawie przejęcia przez PEWiK infrastruktury wodociągowej na osiedlu Pustki Cisowskie.

17 kwietnia W sprawie braku tymczasowej organizacji ruchu rowerowego podczas remontu ulicy Morskiej.

17 kwietnia W sprawie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Chylońskiej.

22 maja W sprawie zasad zgłaszania prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w zakresie remontów lokali w budynkach wielorodzinnych nie należących do gminy.

22 maja W sprawie remontu i utrzymania pomnika Konstytucji 3 maja.

22 maja W sprawie możliwości włączenia się miasta w roli strony w postępowania prowadzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

5 czerwca W sprawie działań miasta wobec Gdyńskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

5 czerwca W sprawie organizacji miejsc parkingowych dla bloku Zamenhofa 1.

20 czerwca W sprawie opóźnień w realizacji bramownicy na ul. Kcyńskiej przy wyjeździe z Tesco.

20 czerwca W sprawie terminu podjęcia decyzji o budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Chylońskiej.

20 czerwca W sprawie kosztu organizacji imprez towarzyszących otwarciu Inxoboxu.

26 czerwca W sprawie polityki miasta odnośnie wypłaty odszkodowań za nie zapewnienie lokalu socjalnego osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądu o eksmisji z prawem do lokalu socjalnego.

26 czerwca W sprawie działań urzędu miasta wobec uzyskania informacji o możliwości naruszenia prawa o ochronie środowiska podczas prac dociepleniowych budynków.

26 czerwca W sprawie zabezpieczenia przed aktami wandalizmu przejścia pod ul. Morską na wysokości stacji Gdynia Główna.

26 czerwca W sprawie wymogów formalnych wobec wniosków o zmianę wpisu do ewidencji gruntów.

 

3. Uczestnictwo w posiedzeniach komisji:

17 kwietnia Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję).

18 kwietnia Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję).

24 kwietnia Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję).

15 maja Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję).

16 maja Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję oraz wizytacja biur rad dzielnic: Działki Leśne, Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack).

5 czerwca Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (poświęcona omówieniu projektów uchwał w sprawie absolutorium z wykonania budżetu miasta w roku 2012).

11 czerwca Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (poświęcona omówieniu projektów uchwał w sprawie absolutorium z wykonania budżetu miasta w roku 2012).

19 czerwca Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję).

20 czerwca Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję).

 

4. Dyżury dla mieszkańców:

10 kwietnia dyżur w biurze Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo

10 kwietnia dyżur w biurze Rady Dzielnicy Chylonia

10 kwietnia dyżur w biurze Rady Dzielnicy Cisowa

8 maja dyżur w biurze Rady Dzielnicy Chylonia

8 maja dyżur w biurze Rady Dzielnicy Cisowa

 

 

5. Udział w sesjach rad dzielnic:

18 kwietnia sesja rady dzielnicy Cisowa.

22 maja sesja rady dzielnicy Chylonia.

19 czerwca sesja rady dzielnicy Chylonia.

6. Inne spotkania i  wydarzenia:

8 kwietnia udział w sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.

11 kwietnia udział w spotkaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Cisowej poświęconemu nowym zasadom gospodarowania odpadami.

14 kwietnia udział w happeningu nadania gdyńskiemu Infoboxowi imienia Ryszarda Ochódzkiego

15 kwietnia udział w spotkaniu członków i sympatyków gdyńskiego komitetu Prawa i Sprawiedliwości.

6 maja udział w spotkaniu członków i sympatyków gdyńskiego komitetu Prawa i Sprawiedliwości.

10 maja udział w Kongresie Gdyńskich Organizacji Pozarządowych.

13 maja udział w Zebraniu Osiedlowym osiedla Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pustki Cisowskie.

15 maja udział w spotkaniu inauguracyjnym członków i sympatyków komitety PiS Gdynia 2.

17 maja udział w posiedzeniu zarządu okręgu gdyńsko-słupskiego PiS.

26 maja udział w gdyńskim Marszu dla Życia i Rodziny.

27 maja udział w spotkaniu członków i sympatyków komitetu PiS Gdynia 1.

4 czerwca udział w spotkaniu członków i sympatyków komitetu PiS Gdynia 2.

6 czerwca udział w cząstkowym Walnym Zgromadzeniu członków Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla osiedla Grabówek – Wzgórze Św. Maksymiliana.

8 czerwca udział w zjeździe okręgowym PiS okręgu gdyńsko-słupskiego w Kartuzach.

10 czerwca udział w cząstkowym Walnym Zgromadzeniu członków Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla osiedla Chylonia.

13 czerwca udział w cząstkowym Walnym Zgromadzeniu członków Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla osiedla Pustki Cisowskie.

14 czerwca udział w walnym zebraniu członków komitetu PiS Gdynia 2.

15 czerwca udział w zebraniu powiatowym członków PiS w Gdyni.

16 czerwca udział w uroczystym otwarciu wystawy „Lech Kaczyński – w służbie Najjaśniejsze Rzeczypospolitej”.

17 czerwca udział w cząstkowym Walnym Zgromadzeniu członków Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla osiedla Cisowa.

24 czerwca udział w sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.

25 czerwca udział w posiedzeniu Zarządu Powiatowego PiS w Gdyni.

 

7. Publicystyka społeczno-polityczna:

„Gazeta Świętojańska”

„Dlaczego ja tyle gadam?” (w ramach dwugłosu radnych)

http://www.gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=45565

 

Stefczyk.info

„Fetysz bezpartyjnej niezależności” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/fetysz-bezpartyjnej-niezaleznosci,7132660384

„Superbohaterowie” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/superbohaterowie,7184780078

„Sześciolatki przykładem i ofiarą nieudolności państwa” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/szesciolatki-przykladem-i-jednoczesnie-ofiara-nieudolnosci-panstwa,7255256381

„Zaangażowany obywatel w państwie prawa – studium przypadku” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/zaangazowany-obywatel-w-panstwie-prawa-studium-przypadku,7427811959

„Jak skończy Platforma ? – część I” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/jak-skonczy-platforma-czesc-i,7498068585

„Jak skończy Platforma ? – część II” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/jak-skonczy-platforma-czesc-ii,7549595626

„Sezon polowań na prezydentów” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/sezon-polowan-na-prezydentow,7582489943

„Moherowe społeczeństwo obywatelskie” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/moherowe-spoleczenstwo-obywatelskie,7712773599

„Lokalni baronowie robią się bezczelni” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/lokalni-baronowie-robia-sie-bezczelni,7797855935

 

WGospodarce.pl

„Potrzebujemy ludzi, a nie systemu emerytalnego”: http://wgospodarce.pl/opinie/4562-potrzebujemy-ludzi-a-nie-systemu-emerytalnego

 

Gazeta Wyborcza Trójmiasto

„Czy możemy współpracować w metropolii?”http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,14001307,Radny_PiS_o_metropolii__Mozemy_wspolpracowac__Tak_.html#LokTrojTxt

 

8. Informacje prasowe i komentarze:

Infobox (nadanie imienia Ryszarda Ochódzkiego, oficjalne otwarcie):

„Dziennik Bałtycki”: http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1813981,gdynia-infobox-im-ryszarda-ochodzkiego-happening,id,t.html#3921d891aa5066c5,1,3,3

„Gazeta Świętojańska”: http://gazetaswietojanska.org/index.php?id=2&t=1&page=47020

„Panorama” TVP Gdańsk (od 8:10): http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/panorama/wideo/14042013-2145/10747645

„Dziennik Bałtycki” (otwarcie): http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1885388,infobox-w-gdyni-nawet-sobotnie-otwarcie-budzi-kontrowersje,id,t.html#5a01339ab638fc71,1,3,3

„Fakt”: http://www.fakt.pl/Gdynia-wydala-8-mln-zl-na-budowe-Infoboxu-z-kontenerow-,artykuly,215170,1.html

 

Inicjatywa zmiany opłaty śmieciowej z metrowej na osobową:

„Dziennik Bałtycki”: http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1882421,gdynia-radni-pis-chca-zmiany-metody-naliczania-oplaty-za,5623785,id,t,zid.html#galeria

Radio Gdańsk: http://www.radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/2837-gdynia-radni-pis-chca-zmiany-w-naliczaniu-oplat-za-smieci.html

„Fakt”: http://www.fakt.pl/Radni-PiS-z-Gdyni-chca-nowych-oplat-za-smieci-,artykuly,216177,1.html

 

Wydanie przez radę miasta zgody na nowe lokalizacje dla kasyn:

„Dziennik Bałtycki”: http://gdynia.naszemiasto.pl/galeria/opis/1872694,kasyno-w-gdyni-rozrywkowy-lokal-znow-bedzie-w-sasiedztwie-mieszkan-skomentuj,galeria,5527220,id,t,tm,zid.html#galeria-duze-zdjecie

Trojmiasto.pl: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Kasyno-na-Skwerze-Kosciuszki-do-zamkniecia-n69594.html

 

Przyznanie Gdyni nagrody Prezydenta RP za dialog z mieszkańcami:

Radio Gdańsk: http://www.radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/2695-radni-opozycji-w-gdyni-szczurek-nie-zasluzyl-na-nagrode.html

„Gazeta Świętojańska”: http://www.gdynianie.pl/index.php?id=2&t=1&page=47614

 

Statystyki wystąpień radnych na sesji:

Trojmiasto.pl: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdynia-radni-walczacy-i-radni-milczacy-n69209.html?strona=0&expand=8310844&hl=8310844#op8310844

 

Wsparcie protestu mieszkańców i środowisk rowerowych przeciw budowie bezsensownej ścieżki wzdłuż ulicy Chylońskiej:

Radio Gdańsk: http://www.radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/2771-mieszkancy-przeciwko-sciezce-rowerowej-na-ul-chylonskiej-w-gdyni.html

Trojmiasto.pl: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdynia-posypuje-glowe-popiolem-i-obiecuje-byc-bardziej-rowerowa-n69521.html

„Panorama” TVP Gdańsk: http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/panorama/wideo/02062013-2155/11306359

 

Dyskusja nad absolutorium z wykonania budżetu w roku 2012:

Trojmiasto.pl: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Prezydent-Szczurek-z-absolutorium-mimo-spadajacych-inwestycji-n70200.html

„Dziennik Bałtycki”: http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1911416,sesja-rady-miasta-gdyni-prezydent-wojciech-szczurek-uzyskal,id,t.html#421d32a568082490,1,3,3