1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXVII (23 stycznia):

            – w sprawie przyznania stypendiów mieszkaniowych studentom zamieszkującym w Gdyni (m. in. wskazanie nieefektywności proponowanych rozwiązań, dyskryminacji studentów – rodowitych gdynian, mieszkających w domach rodzinnych itp.)

            – ad vocem w ww. sprawie: (m.in. wskazanie, iż proponowana wysokość stypendium nie odbiega znacząco od kosztu miesięcznych dojazdów np. do Gdańska);

            – informacja na temat konsultacji społecznych Gdyńskiej Ofensywy Obywatelskiej;

Sesja nr XXVIII (27 lutego):

            – wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał o opłacie śmieciowej za względu na zgłoszenie go w trybie aneksu na kilka dni przed sesją bez konsultacji społecznych i pracy w komisjach;

            – w sprawie tworzenia Zintegrowanego Programu Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni (ZIPROM) poprzez dopisywanie analizy potrzeb tak aby pasowały do z góry przyjętych projektów, brak rzeczywistej analizy i programu działań rewitalizacyjnych odpowiadających na problemy mieszkańców;

            – replika w ww. sprawie, wskazanie iż nie można uznawać, iż brak rzeczywistego programu rewitalizacji jest rekompensowany przez zapisy strategii rozwoju miasta gdyż są to różne dokumenty o innych celach i poziomie szczegółowości;

            – sprzeciw wobec przyjęcia opłaty śmieciowej opartej o ryczałt powierzchniowy, przedstawienie propozycji opłaty osobowej uzupełnionej o mechanizm zapobiegający nadmiernemu obciążeniu rodzin wielodzietnych;

            – replika w wyżej wymienionej sprawie, wskazanie iż przeprowadzone konsultacje były fikcyjne (na dwa dni przed sesją, bez możliwości zmiany gotowych projektów).

Sesja nr XIX (27 marca):

             – w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 (zwrócenie uwagi, iż na zagospodarowanie skweru Żeromskiego przeznaczane są dodatkowe kwoty poza budową Infoboxu, zgłoszenie poprawki przesuwającej 60 tys. zł z rezerwy ogólnej na projekt Rady Dzielnicy Śródmieście zagospodarowania skarpy przy ul. Wendy i Węglowej);

            – ad vocem w ww. sprawie (m. in. zwrócenie uwagi, iż mamy do czynienia z przypadkiem szczególnym działania komisji konkursu „Piękna dzielnica” w stanie mylnego mniemania co do okoliczności faktycznych – a nie próbą obejścia decyzji komisji);

            – zgłoszenie autopoprawki zmieniającej źródło przesunięcia środków z rezerwy ogólnej na przesunięcie ze środków na promocję miasta (ze względu na przepisy prawa ograniczające dysponowanie przez radę rezerwą ogólną w trakcie trwania roku budżetowego).

2. Złożone interpelacje:

 

            29 stycznia W sprawie wyników analizy organizacji i bezpieczeństwa ruchu na ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Morskiej do ul. Raduńskiej.

            29 stycznia W sprawie pustostanu na ulicy Południowej.

            29 stycznia W sprawie rocznych wyrównań pensji nauczycielskich wypłacanych w trybie art. 30 Karty Nauczyciela.

            19 lutego W sprawie strony internetowej miejskiej spółki Forum Kultury sp. z o.o.

            19 lutego W sprawie bezpieczeństwa ruchu na ulicy Wielkopolskiej.

            19 lutego W sprawie statusu ulicy Jaśminowej.

            19 lutego W sprawie oceny efektów akcji „Pies w wielkim mieście” i rozwiązania problemu psich odchodów.

            27 lutego W sprawie inwestycji planowanych w rejonie wiaduktu przy ulicy Węglowej.

            27 lutego W sprawie kosztów objęcia biletem rodzinnym rodzin z trójką dzieci.

            27 lutego W sprawie braku uwzględnienia wymogów komunikacji pieszej pomiędzy kompleksami handlowymi Tesco i Media Markt.

            27 lutego W sprawie kanalizacji na ulicy Pawiej.

            27 lutego W sprawie działań służb państwowych wobec Ekodoliny.

            27 lutego W sprawie utrzymania czystości i porządku na przystankach ZKM.

            5 marca (wspólnie z radnym Pawłem Stolarczykiem) W sprawie wysokości opłat pobieranych przez ABK od kupców zespołu miejskich hal targowych.

            20 marca W sprawie gospodarowania boksem na gdyńskiej hali targowej.

            20 marca W sprawie awaryjności parkomatów w strefie płatnego parkowania.

            20 marca W sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu komisji oceniających oferty organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

            20 marca W sprawie opłat za użytkowanie wieczyste działki wykorzystywanej przez spółdzielnię mieszkaniową na parking przed blokiem przy ul. Chylońskiej 249.

            20 marca W sprawie terminu realizacji przebudowy ulic Zwierzynieckiej, Bobrowej, Gulgowskiego.

             

3. Uczestnictwo w posiedzeniach komisji:

3 stycznia Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (poświęcona rekomendacji opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta na kolejną kadencję).

9 stycznia Komisja Rewizyjna (poświęcona badaniu nieprawidłowości w gdyńskim ośrodku hipoterapii).

16 stycznia Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (poświęcona projektom uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta).

23 stycznia Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (poświęcona rekomendacji opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta na kolejną kadencję).

29 stycznia Komisja Rewizyjna (poświęcona badaniu nieprawidłowości w gdyńskim ośrodku hipoterapii).

30 stycznia Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (spotkanie z miejskim komendantem Państwowej Straży Pożarnej).

19 lutego Komisja Rewizyjna (poświęcona podsumowaniu badania nieprawidłowości w gdyńskim ośrodku hipoterapii).

27 lutego Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (poświęcona projektom uchwał na najbliższą sesję rady miasta).

28 lutego Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (spotkanie z komendantem Straży Miejskiej, wizyta w siedzibach rad dzielnic Grabówek, Babie Doły, Pogórze i Obłuże).

7 marca Komisja Rewizyjna (poświęcona podsumowaniu badania nieprawidłowości w stosunkach miasta ze spółką Miejskie Hale Targowe S.A.).

20 marca Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (poświęcona projektom uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta).

27 marca Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (spotkanie z miejskim komendantem policji).

 

4. Dyżury dla mieszkańców:

            13 lutego dyżur w biurze Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo

            13 lutego dyżur w biurze Rady Dzielnicy Chylonia

            13 lutego dyżur w biurze Rady Dzielnicy Cisowa

            13 marca dyżur w biurze Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo

            13 marca dyżur w biurze Rady Dzielnicy Chylonia

            13 marca dyżur w biurze Rady Dzielnicy Cisowa

5. Udział w sesjach rad dzielnic:

 

            23 stycznia udział w spotkaniu Rady Dzielnicy Chylonia z mieszkańcami poświęconym konsultacjom społecznych priorytetowych inwestycji dzielnicowych.

            27 lutego udział w sesji Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo.

 

6. Inne spotkania i  wydarzenia:

 

            5 stycznia udział w konferencji rozpoczynającej Gdyńską Ofensywę Obywatelską.

7 stycznia udział w spotkaniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni;

19 stycznia udział w posiedzeniu zarządu okręgu gdyńsko-słupskiego PiS i spotkaniu opłatkowym z JE arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głodziem.

21 stycznia udział w spotkaniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni.

29 stycznia udział w prezentacji i dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania części dzielnicy Działki Leśne.

4 lutego udział w spotkaniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni.

6 lutego udział w posiedzeniu zarządu terytorialnego Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni.

7 lutego udział w posiedzeniu komisji konkursowej konkursu dla rad dzielnic „Kultura w dzielnicy”.

8 lutego udział w obchodach 20-lecia XIV LO im. Mikołaja Kopernika.

23 lutego udział w spotkaniu integracyjnym członków stowarzyszenia Młodzi dla Gdyni

25 lutego udział w spotkaniu zarządu terytorialnego PiS w Gdyni z prezydium zarządu okręgu gdyńsko-słupskiego PiS.

25 lutego udział w debacie „Jakość życia w metropolii”.

2 marca udział w posiedzeniu wyjazdowym zarządu okręgu gdyńsko-słupskiego PiS.

2 marca udział w II Gdyńskim Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

4 marca udział w inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miasta II kadencji.

7 marca współorganizacja z Oddziałem Trójmiasto Stowarzyszenia Koliber otwartej projekcji filmu „October Baby”.

11 marca udział w spotkaniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni.

14 marca udział w spotkaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Cisowej.

25 marca udział w spotkaniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni.

 

7. Publicystyka społeczno-polityczna:

 

„Gazeta Świętojańska”

„Gdyński cykl koniunkturalny” (w ramach dwugłosu radnych) http://www.gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=45565

List otwarty w sprawie nacisków na Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni

http://www.gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=45691

„Imperium kontratakuje” (w ramach dwugłosu radnych)

http://www.gazetaswietojanska.org/index.php?id=2&t=1&page=46293

„Kontrowersje: co się stało w gdyńskim ośrodku hipoterapii”: http://www.gdynianie.pl/index.php?id=2&t=1&page=46649

„Śmieciowe społeczeństwo obywatelskie w Gdyni”: http://www.gdynianie.pl/index.php?id=2&t=1&page=46693

Stefczyk.info

„Lśniące miasto na wzgórzu” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/lsniace-miasto-na-wzgorzu,6338995525

„Śmieciowe zamieszanie” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/smieciowe-zamieszanie,6407470244

„Mężczyzna po zakonnych przejściach” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/mezczyzna-po-zakonnych-przejsciach,6442190131

„Czekając na las Birnam” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/czekajac-na-las-birnam,6493845731

„Spółdzielnie mieszkaniowe – skąd bierze się zło?” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/spoldzielnie-mieszkaniowe-skad-bierze-sie-zlo,6573740540

„Raport o stanie polskiego samorządu” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/raport-o-stanie-polskiego-samorzadu,6634010208

„Cykl gospodarczy samorządów” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/cykl-gospodarczy-samorzadow,6703118027

„Polska Hesją Europy?” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/polska-hesja-europy,6759787656

„Ludzie, zapisujcie się do partii!” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/ludzie,-zapisujcie-sie-do-partii,6805504600

„Budżet obywatelski i jego wrogowie” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/budzet-obywatelski-i-jego-wrogowie,6884548877

„Wymarzony papież walterowców”: http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/wymarzony-papiez-walterowcow,6943282160

„Pan Smith nigdzie nie pojedzie”: http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/pan-smith-nigdzie-nie-pojedzie,7003639345

„Piastowskie akcenty”: http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/piastowskie-akcenty,7072421123

WGospodarce.pl

„Kosztowne hobby premiera Tuska” http://wgospodarce.pl/komentarze/1687-kosztowne-hobby-premiera-tuska

8. Informacje prasowe i komentarze:

 

Gdyńska Ofensywa Obywatelska:

Film z konferencji: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=diiChkmm0pw

Relacja w Panoramie TVP Gdańsk (od 6:30): http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/panorama/wideo/05012013-1830/9653816

Artykuł w „Gazecie Wyborczej”:http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,13148207,PiS_chce_wiecej_demokracji_w_Gdyni__Niech_najpierw.html

Notka w „Dzienniku Bałtyckim”: http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1678255,gdynska-ofensywa-obywatelska-radni-pis-chca-by-mieszkancu,4196207,id,t,zid.html#galeria

Artykuł z „Dziennika Bałtyckiego” w formie galerii zdjęć z kolejnymi fragmentami tekstu:http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1678255,gdynska-ofensywa-obywatelska-radni-pis-chca-by-mieszkancu,4196207,id,t,zid.html#galeria

Artykuł portalu trojmiasto.pl: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdynia-Wiecej-wladzy-w-rece-mieszkancow-n65277.html

Informacja Radia Gdańsk wraz z nagraniami: http://www.radiogdansk.pl/index.php/wiadomosci-wydarzenia-sport/wydarzenia-rg/40120-gdyska-ofensywa-obywatelska-pis.html

Materiał prasowy zamieszczony przez „Gazetę Świętojańską”: http://www.gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=45474

Materiał prasowy zamieszczony przez „Głos Gdyni”: http://www.glosgdyni.pl/index.php/the-news/opozycja/5878-gdyska-ofensywa-obywatelska

Artykuł „Dziennika Bałtyckiego” o partycypacji obywatelskiej w Trójmieście, w formie galerii z zdjęć z kolejnymi fragmentami tekstu: http://gdynia.naszemiasto.pl/galeria/opis/1762413,udzial-w-decydowaniu-czy-mieszkancy-trojmiasta-korzystaja-ze-swojego-prawa-do-glosu,galeria,4710603,id,t,tm,zid.html#galeria-duze-zdjecie

Problemy z przejazdem kolejowym na ulicy Puckiej

„Fakt”: http://www.fakt.pl/Wiecznie-zamkniety-szlaban-w-Gdyni-moze-byc-powodem-tragedii,artykuly,194860,1.html

Nieprawidłowości w gdyńskim ośrodku hipoterapii:

Artykuł z „Dziennika Bałtyckiego” w formie galerii zdjęć z kolejnymi fragmentami tekstu:http://gdynia.naszemiasto.pl/galeria/opis/1740373,gdynia-radni-przedstawili-wniosek-w-sprawie-nieprawidlowosci-w-osrodku-hipoterapii-w-kolibkach,galeria,4591229,id,t,tm,zid.html#galeria-duze-zdjecie

Uchwalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi („podatku śmieciowego”)

Artykuł trojmiasto.pl o propozycji prezydenckiej: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdynia-proponuje-najnizsze-stawki-za-wywoz-smieci-n66358.html

Artykuł „Dziennika Bałtyckiego podsumowujący dyskusję na sesji:http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1751473,burzliwa-sesja-rady-miasta-gdynia-przeglosowano-metode,id,t.html#8c737453e7ff3344,1,3,3

Artykuł trojmiasto.pl podsumowujący dyskusję na sesji: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdynia-przeglosowala-stawki-za-smieci-n66674.html

Przystąpienie do aktualizacji Zintegrowanego Programu Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni (ZIPROM):

Artykuł trojmiasto.pl – „Radny: plan rozwoju Gdyni to science fiction”: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Radny-Plan-rozwoju-Gdyni-to-science-fiction-n66698.html

Artykuł „Dziennika Bałtyckiego”: http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/1762621,plan-rozwoju-gdyni-radni-opozycji-twierdza-ze-to-plan,id,t.html#skomentuj

Kontrowersje odnośnie rozstrzygnięcia konkursu dla rad dzielnic „Piękna dzielnica”

Artykuł trojmiasto.pl – „Inwestor ważniejszy od radnych dzielnicy?”: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Inwestor-wazniejszy-od-radnych-dzielnicy-n67497.html

Reakcje na list do Minister Edukacji Narodowej w sprawie cotygodniowej recytacji/odśpiewania hymnu narodowego w szkołach publicznych:

„Express Kaszubski”: http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/2013/03/posel-arciszewska-mielewczyk-potrzebna-nauka-hymnu-narodowego

„Dziennik Polski”: http://m.e-dp.pl/pl/aktualnosci/kraj/1267908-przed-lekcjami-do-hymnu.html

„Gazeta Wyborcza”:http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,13634919,Politycy_PiS__Bacznosc__Do_hymnu__Tak_nalezy_zaczynac.html

„Ze świata”: http://ze-swiata.pl/tydzien-szkolny-bedzie-zaczynany-od-odspiewania-hymnu-pokin-popiera-poslanke-pis/

„Wprost”: http://www.wprost.pl/ar/393248/Poslanka-PiS-niech-uczniowie-recytuja-hymn-co-tydzien/

„Gazeta Kaszubska”: http://www.gazetakaszubska.pl/44846/polacy-nie-znaja-hymnu-narodowego

„Dziennik Bałtycki”: http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/791760,dorota-arciszewska-mielewczyk-chce-aby-uczniowie-co-tydzien,id,t.html

TVN 24: http://www.tvn24.pl/pomorze,42/poslanka-pis-proponuje-recytowac-w-szkole-hymn-raz-w-tygodniu,314370.html

Polskie Radio: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/815368,Uczniowie-przed-lekcjami-beda-recytowac-hymn

Onet.pl: http://m.onet.pl/wiadomosci,e78hv

Interia.pl: http://fakty.interia.pl/polska/news-dziennik-polski-przed-lekcjami-do-hymnu,nId,950957

Natemat.pl: http://natemat.pl/55737,pomorscy-politycy-pis-chca-zeby-uczniowie-spiewali-hymn-na-rozpoczecie-kazdego-tygodnia

Kartuzy.info: http://kartuzy.info/wiadomosc,15036,Hymn-narodowy-na-poczatek-kazdego-tygodnia-nauki.html

Fronda.pl: http://www.fronda.pl/a/dobry-pomysl-politykow-pis-spiewajmy-w-szkolach-hymn-codziennie,27164.html