Kwartalny raport z pracy radnego X-XII.2012

1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXIV (31 października):

– w dyskusji nad nowelizacją budżetu: sprzeciw wobec praktyki obcinania wydatków inwestycyjnych;

– ad vocem w ww. sprawie: brak proaktywnych działań urzędu w celu utrzymania pierwotnych zapisów budżetu;

            – replika w ww. sprawie: poparcie tezy o katastrofalnym wpływie polityki rządu na finanse samorządowe, zarazem wskazanie innych wydatków do obcięcia innych niż inwestycje w infrastrukturę w dzielnicach;

– ad vocem w ww. sprawie: wskazanie na błędy w inwestycjach nie konsultowanych z radami dzielnic i lokalną społecznością;

            – w dyskusji nad informacją o stanie realizacji działań oświatowych apel o jasną deklarację iż w Gdyni nie będzie dochodziło do zamykania szkół;

– sprzeciw wobec podwyżki podatków i opłat lokalnych;

– głos w sprawie polityki prorodzinnej w kontekście programu „Gdynia Rodzinna”;

– zgłoszenie projektu uchwały o zleceniu komisji rewizyjnej kontroli prowadzenia ośrodka hipoterapii przez fundację Animal Pro;

– replika w ww. sprawie: doprecyzowanie trybu pracy nad uchwałą po odesłaniu jej do komisji

Sesja nr XXV (28 listopada):

– w dyskusji nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: poparcie dla pozostawienia w obrębie miasta dużych terenów na rozwój gospodarki morskiej;

– w dyskusji nad projektem dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych: poparcie dla projektu dla zwiększenie dostępności usług wychowawczo-opiekuńczych dla gdyńskich rodzin;

– replika w ww. sprawie: wskazanie iż pomimo iż dotacje nie są celowane to mechanizmy rynkowe doprowadzą do spadku ceny usług żłobków a więc zwiększenia ich dostępności;

– w dyskusji nad nowelizacją budżetu: sprzeciw wobec przekazania dodatkowych środków na tzw. Infobox.

Sesja nr XXVI (19 grudnia):

– w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2013: warunkowe poparcie projektu przy wskazaniu najważniejszych wad, przede wszystkim zbyt małych środków na inwestycje dzielnicowe;

– replika w ww. sprawie: m.in. wskazanie, iż niski poziom wykorzystania środków unijnych nie jest zaletą;

– ad vocem w ww. sprawie: sprostowanie wypowiedzi przedmówcy;

2. Złożone interpelacje:

            1 października W sprawie możliwości dalszego funkcjonowania Klubu Abstynenta „Krokus”.

1 października W sprawie wykorzystania budynku dawnego domu dziecka.

1 października W sprawie statusu własnościowego dróg publicznych w dzielnicy Pustki Cisowskie.

1 października W sprawie stanu zaawansowania inwestycji w ulicach: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Gulgowskiego.

24 października W sprawie organizacji parkowania wzdłuż ulicy Kartuskiej na odcinku od Placu Dworcowego do ulicy Morskiej.

24 października W sprawie bezpieczeństwa ruchu na odcinku ulicy Kartuskiej w dzielnicy Demptowo.

28 listopada W sprawie zawężania formuły obchodów Święta Niepodległości.

28 listopada W sprawie wydawania kwartalnika artystycznego „Bliza”.

28 listopada W sprawie realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” (wprowadzenie dziennika elektronicznego).

28 listopada W sprawie roszczeń wobec miasta ze strony reaktywowanej spółki Pierwsze Polskie Towarzystwo Kąpieli Morskich.

28 listopada W sprawie bezpośredniego połączenia autobusowego centrum Gdyni z Rumią wzdłuż ulicy Morskiej.

28 listopada W sprawie przyszłości pawilonów handlowych przy ul. Chylońskiej (na granicy Parku Kilońskiego).

19 grudnia W sprawie budowy zatoczek na przystankach ZKM na ulicy Chabrowej i Jaskółczej.

19 grudnia W sprawie przejęcia przez miasto działki na Placu Dworcowym.

3. Uczestnictwo w posiedzeniach komisji:

16 października Komisja Rewizyjna (poświęcona badaniu nieprawidłowości w realizowaniu umowy miasta ze spółką Miejskie Hale Targowe S.A.).

25 października Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (poświęcona projektom uchwał na najbliższą sesję rady miasta).

29 października Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (poświęcona projektom uchwał na najbliższą sesję rady miasta).

12 listopada Komisja Rewizyjna (poświęcona badaniu nieprawidłowości w realizowaniu umowy miasta ze spółką Miejskie Hale Targowe S.A.).

21 listopada Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (poświęcona projektom uchwał na najbliższą sesję rady miasta oraz debacie z przedstawicielami rad dzielnic na temat nowego systemu zbiorki odpadów).

22 listopada Komisja Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (poświęcona projektom uchwał na najbliższą sesję rady miasta, funkcjonowaniu Młodzieżowej Rady Miasta oraz projektowi budżetu miasta na rok 2013).

28 listopada Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (poświęcona projektowi budżetu miasta na rok 2013).

28 listopada Komisja Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (poświęcona projektowi uchwały na najbliższa sesję rady miasta wnoszonemu w trybie nadzwyczajnym dot. zmian w regulaminie Młodzieżowej Rady Miasta).

13 grudnia posiedzenie Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (poświęcone projektom uchwał na najbliższą sesję rady miasta)

17 grudnia posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (poświęcone projektom uchwał na najbliższą sesję rady miasta)

4. Dyżury dla mieszkańców:

10 października biuro Rady Dzielnicy Chylonia

10 października biuro Rady Dzielnicy Cisowa

14 listopada biuro Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

12 grudnia biuro Rady Dzielnicy Chylonia

5. Inne spotkania i  wydarzenia publiczne:

  1 października udział w spotkaniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni.

12 października udział w debacie „Pokaż język, czyli debata o stanie polszczyzny na Pomorzu” z udziałem m. in. Jolanty Banach, radnej miasta Gdańska i Wiesława Byczkowskiego, wicemarszałka Województwa Pomorskiego.

15 października udział w spotkaniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni;

19 października udział w debacie na temat Jednomandatowych Okręgów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji UG. Debatę współorganizował Trójmiejski Klub Republikański i ruch zmieleni.pl po patronatem portalu rebelia.pl. Dyskutantami byli: Paweł Kukiz, Wojciech Kaźmierczak (prezes Stowarzyszenia na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych), dr Piotr Uziębło (Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA UG) oraz wyżej podpisany.

5 listopada udział w spotkaniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni.

10 listopada udział w VII Kongresie Republikańskim „Czas na nową Konstytucję”. Temat referatu: „Nie jednomandatowe alternatywy dla obecnej ordynacji wyborczej”.

17 listopada udział w posiedzeniu Zarządu okręgu gdyńsko-słupskiego PiS.

26 listopada udział w spotkaniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni.

6 grudnia udział w walnym zgromadzeniu Oddziału Trójmiasto Stowarzyszenia Koliber.

6 grudnia udział w debacie publicznej „Wczoraj, dziś i jutro prawicy wolnościowej”.

13 grudnia udział uroczystościach upamiętniających rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego.

18 grudnia udział w spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni.

6. Publicystyka społeczno-polityczna:

„Gazeta Świętojańska”

„Dlaczego wszyscy mówią o rowerach?” (w ramach dwugłosu radnych) http://www.gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=42250

„Gdyńska kładka samobójców. Zejście z estakady do ul. Janka Wiśniewskiego”

http://gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=42429

„Słów kilka o komisji rewizyjnej” (w ramach dwugłosu radnych)

http://gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=43803

„Czym powinien zajmować się radny?” (w ramach dwugłosu radnych) http://www.gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=44750

Stefczyk.info

„Oswoić leminga” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/oswoic-leminga

„Gaz na ulicach?” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/gaz-na-ulicach

„Problemy zapomnianych dzielnic cz.I” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/problemy-zapomnianych-dzielnic-cz-i

„Problemy zapomnianych dzielnic cz.II” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/problemy-zapomnianych-dzielnic-cz-ii,5802871898

„Polskie „swing” powiaty” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/polskie-swing-powiaty,5864975883

„Komedia o wydarzeniach 11 listopada” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/komedia-o-wydarzeniach-11-listopada,5889605671

„Chwała służbom!” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/chwala-sluzbom,5984283440

„Po co babcię denerwować?” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/po-co-babcie-denerwowac,6034481544

„Radykałowie w służbie systemu” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/radykalowie-w-sluzbie-systemu,6105171668

„Nie wiedzą sąsiedzi, kto na czym siedzi”

http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/nie-wiedza-sasiedzi,-kto-na-czym-siedzi,6150193967

„Westerplatte w M-3” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/westerplatte-w-m-3,6199293408

„Człowiek roku – Krwawy Kaczor” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/czlowiek-roku-krwawy-kaczor,6286314936

WGospodarce.pl

„Strzeż się Krauzego, nawet gdy przynosi dary” http://wgospodarce.pl/artykuly/1067-strzez-sie-krauzego-nawet-gdy-przynosi-dary

„OECD: Polskę czeka pół wieku stagnacji” http://wgospodarce.pl/komentarze/1303-oecd-polske-czeka-polwiecze-stagnacji-ze-zagregowanym-wzrostem-pkb-srednio-16-proc-rocznie