„Jednomandatowe okręgi wyborcze zmienią Polskę na lepsze, zmienią ten pomagdalenkowy system” – uważa Paweł Kukiz, który był gościem piątkowej debaty na temat jednomandatowych okręgów wyborczych na Uniwersytecie Gdańskim.

Pozostałymi gośćmi byli Marcin Horała z Fundacji Republikańskiej, dr Piotr Uziębło z Katedry Prawa Administracyjnego WPiA UG oraz Wojciech Kaźmierczak – koordynator akcji zmieleni.pl, która działa na rzecz wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych.

Dyskusja była dynamiczna a zdania na temat JOWów były podzielone. Analizowano wady i zalety wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych, a także tego czy jest to w Polsce w ogóle możliwe. Paweł Kukiz jest przekonany, że tak. „To się musi udać!” – uważa rockman i dodaje „Dlatego mamy za sobą NSZZ Solidarność, ja to widzę tak, że w maju, gdy zbierzemy podpisy, to pod sejmem w pierwszym rzędzie będą stali górnicy, związkowcy. To wymusi na politykach pewne decyzje”. Jednak Marcin Horała był bardziej sceptyczny wobec pomysłu JOWów.

„Mówimy w tym przypadku o systemie brytyjskim, bo tym jest idea prezentowana przez ruch zmieleni.pl. Według mnie ma on jednak bardzo poważne wady. Osobiście jestem zwolennikiem innych rozwiązań” – mówi ekspert Fundacji Republikańskiej i tłumaczy iż o wiele lepszy według niego jest system STV (single transferable vote) czyli taki, w którym wyborca wskazuje swoje preferencje wyborcze przy kilku kandydatach, stawiając przy nazwiskach numery. Zgadza się z tym dr Uziębło. „To nie jest tak, że wszystkie liczące się państwa świata mają system jednomandatowy; to bardziej skomplikowane” – powiedział naukowiec i wskazał na to, że realne zmiany może wprowadzić dopiero zmiana w finansowaniu partii politycznych, które w tej chwili za bardzo faworyzuje duże partie, jednocześnie utrudnia istnienie małych ruchów. Rzecznikiem JOWów był w dyskusji oprócz Kukiza także Wojciech Kaźmierczak. Zgadza się on, że proces wdrożenia jednomandatowych okręgów byłby trudny, jednak uważa on, że w dłuższej perspektywie JOWy poprawią Polski system polityczny.

Słuchacze mieli wiele własnych przemyśleń związanych z JOWami. Poruszano kwestie znaczenia sejmu i senatu, a także możliwości jakie generują JOWy w przypadku wprowadzenia tego systemu w wyborach samorządowych.

Jakub Żak – główny organizator i pomysłodawca debaty – przyznał, że jego zdanie na temat okręgów jednomandatowych ulegało zmianom. „Początkowo było zwolennikiem JOWów, jednak przed debatą, gdy zainteresowałem się tematem mocniej i poznałem inne warianty, wiedziałem, że jest to nie do końca tak kolorowe jak to się przedstawia” – mówi Żak. Jednak przyznaje, że udział Pawła Kukiza w akcji na rzecz zmian daje całej akcji szanse powodzenia.

Zainteresowanie debatą było ogromne – salę zapełniło ponad sto osób. Jakub Żak liczy na to, że uda się zorganizować kolejne odsłony debaty. „Jednak na razie podoba mi się to jak działa Klub Republikański i w to bym się chciał zaangażować” – mówi Żak.