Kwartalny raport z pracy radnego VII-IX.2012

1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXII (29 sierpnia):

– w dyskusji nad nowelizacją budżetu: zgłoszenie poprawki przekazującej dodatkowe środki na inwestycje w dzielnicach zamiast na promocję;

– replika w ww. sprawie;

– ad vocem w ww. sprawie;

– w dyskusji nad nowelizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej, zwrócenie uwagi iż wydatki promocyjne zostały potraktowane bardziej priorytetowo od inwestycyjnych;

– replika w ww. sprawie;

– głos poparcia dla rozszerzenie Komisji Rewizyjnej o radnego Bogdana Krzyżanowskiego;

– replika w ww. sprawie;

– informacja o inicjatywie referendum w sprawie nowego podatku śmieciowego;

 

Sesja nr XXIII (26 września):

            – poparcie projektu uchwały o zleceniu komisji rewizyjnej kontroli działań władz wykonawczych miasta w zakresie dysponowania majątkiem gdyńskich hal targowych;

– replika w ww. sprawie;

– informacja o spotkaniu w sprawie dyskryminacji dzielnic peryferyjnych

 

2. Złożone interpelacje:

 

            6 sierpnia W sprawie zagrożenia zalewaniem pobliskich działek z powodu przebudowy nawierzchni ulicy Śliskiej.

29 sierpnia W sprawie planowanego terminu modernizacji ulicy Jaskółczej wraz z budową kanalizacji.

29 sierpnia W sprawie problemów z przeprogramowaniem parkomatów.

29 sierpnia W sprawie kosztów organizacji wystawy Gdynia/Twarze Kultury.

24 września W sprawie utrzymania boiska przy ul. Podgórskiej.

24 września W sprawie utrzymania i możliwości przebudowy schodów z ul. Morskiej do Parku Kilońskiego.

24 września W sprawie utrzymania zieleni miejskiej w ciągu ulicy Chylońskiej.

24 września W sprawie umożliwienia zejścia z estakady Kwiatkowskiego do ul. Janka Wiśniewskiego.

24 września W sprawie zbiorczej informacji na temat przetargów na roboty drogowe.

24 września W sprawie przejęcia przez miasto ulicy Borowikowej.

 

 

3. Uczestnictwo w posiedzeniach komisji:

 

23 sierpnia Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję).

27 sierpnia Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję).

24 września Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję).

25 września Komisja Rewizyjna (badanie nieprawidłowości w realizowaniu umowy miasta ze spółką Miejskie Hale Targowe S.A.)

26 września Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję).

4. Dyżury dla mieszkańców:

 

12 września biuro Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

12 września biuro Rady Dzielnicy Chylonia

5. Uczestnictwo w sesjach rad dzielnic:

 

29 sierpnia udział w sesji Rady Dzielnicy Chylonia, poświęconej inwestycjom w dzielnicy.

26 września udział w sesji Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo.

 

6. Inne spotkania i  wydarzenia publiczne:

                      

2 lipca udział w spotkaniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni;

27 lipca udział w rowerowej „Masie krytycznej”;

23 sierpnia konferencja o inicjatywie referendum w sprawie podatku śmieciowego

27 sierpnia udział w spotkaniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni;

31 sierpnia udział w rowerowej „Masie krytycznej”;

3 września spotkanie z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego przygotowującymi pracę na temat funkcjonowania rad dzielnic w polskim samorządzie;

3 września udział w spotkaniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni;

10 września udział w wyborczym Zebraniu Członków Komitetu PiS w Gdyni;

12 września spotkanie ze środowiskiem kupców gdyńskich;

16 września wizyta na festynie Stowarzyszenia Św. Mikołaja Biskupa;

19 września udział w otwartym zebraniu Stowarzyszenia Koliber;

30 września organizacja i udział w spotkaniu radnych i mieszkańców na temat „Czy Chylonia, Cisowa i Pustki to dzielnice dyskryminowane?”

 

 

7. Publicystyka społeczno-polityczna:

 

„Gazeta Świętojańska”

„Nie trzeba głośno mówić” (w ramach dwugłosu radnych) http://www.gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=38712

„Naczelnik na zagrodzie równy wojewodzie” (w ramach dwugłosu radnych)

http://www.gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=38712 

„Historia pewnej inwestycji (przebudowa skrzyżowania Chylońska-Północna)” http://www.gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=40923

„Jak powinna wyglądać umowa na oprogramowanie do parkomatów?”

http://www.gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=41191

 

Stefczyk.info:

„Pośredników w obrocie nieruchomościami przypadki” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/posrednikow-w-obrocie-nieruchomosciami-przypadki

„Jak nas tną na kasie” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/posrednikow-w-obrocie-nieruchomosciami-przypadki

„Guderian, Rommel i human resources” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/guderian-rommel-i-human-resources

„Lokalna specjalność: aquapark, hala widowiskowa i centrum konferencyjne” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/lokalna-specjalnosc-aquapark-hala-widowiskowa-i-centrum-konferencyjne

„August III Komorowski” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/august-iii-komorowski

„Chora służba zdrowia” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/chora-sluzba-zdrowia

„Jaki podatek śmieciowy?” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/jaki-podatek-smieciowy

„Promocja i imprezy lokalne czyli propaganda i igrzyska na koszt podatnika” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/promocja-i-imprezy-lokalne-czyli-propaganda-i-igrzyska-na-koszt-podatnika

„Czy bohaterowie mogli być TW?”

http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/czy-bohaterowie-mogli-byc-tw

„Wokół paktu Ribbentrop-Beck, czyli nie trzeba głośno mówić” http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/wokol-paktu-ribbentrop-beck-czyli-nie-trzeba-glosno-mowic

„Jak powstaje budżet miasta? Cz. I – ujęcie romantyczne”

http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/jak-powstaje-budzet-miasta-cz-i-ujecie-romantyczne

„Jak powstaje budżet miasta? Cz. II – ujęcie realistyczne”

http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/jak-powstaje-budzet-miasta-cz-ii-ujecie-realistyczne