W dniach 3-5 września Poseł Marcin Horała miał zaszczyt gościć na zorganizowanym przez Instytut Studiów Wschodnich „XXIX Forum Ekonomicznym” w Krynicy Zdroju.  Dyskutowano o ważnych kwestiach dotyczących m.in. energetyki, makroekonomii i bezpieczeństwa narodowego. Misją Forum jest budowanie korzystnej atmosfery i lepszych warunków współpracy między krajami europejskimi, jest również  okazją do refleksji nad perspektywami Polski i Świata oraz spotkań, w bardzo konkretnych  sprawach naszego regionu.

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, na scenie i w budynku