Interpelacje, poprzez swoją jawność i obowiązek odpowiedzi ze strony prezydenta, stanowią moim zdaniem ważne narzędzie pracy radnego. Poniżej przedstawiam dane dotyczące liczby składanych interpelacji przez radnych mijającej kadencji (radnych z naszego okręgu zaznaczyłem pogrubieniem). Wkrótce druga część ze spisem tematów moich interpelacji.

  1. Marcin Horała – 85
  2. Paweł Stolarczyk – 68
  3. Mariusz Bzdęga – 49
  4. Bogdan Krzyżankowski – 22
  5. Ireneusz Bekisz – 17

6. Arkadiusz Gurazda – 14

7. Rafał Geremek – 13

8. Tadeusz Szemiot – 9

9. Andrzej Denis – 8

10. Paweł Nogalski – 5

11. Grzegorz Bonk – 4

12. Jerzy Miotke – 1

13-28 ex aequo

Beata Łegowskia – 0, Marek Łucyk – 0, Marek Zabiegałowski – 0, Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski – 0, Marcin Wołek – 0, Ewa Krym – 0, Sławomir Kwiatkowski – 0, Andrzej Kieszek – 0, Joanna Zielińska – 0, Andrzej Bień – 0, Joanna Chacuk – 0, Stanisław Szwabski – 0, Stanisław Borski – 0, Mirosława Borusewicz – 0, Bartosz Bartoszewicz – 0, Danuta Reszczyńska – 0,