Category: Interpelacje (page 2 of 2)

Historia pewnej inwestycji – przebudowa skrzyżowania Chylońskiej i Północnej

Mniej więcej w okolicy przełomu wieków korki na ulicy Chylońskiej powodowane przez samochody czekające na otwarcie przejazdu kolejowego na Północnej stały się codzienną tradycją Cisowej i Chyloni. Docelowym rozwiązaniem tego problemu miało być połączenie estakadą lub tunelem Obwodnicy z ulicą Hutniczą – w ramach budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. Ponieważ jednak OPAT jawił się (i jawi nadal) jako pieśń przyszłości (bliżej nieokreślonej ale raczej dalekiej), trzeba było pomyśleć o jakiejś doraźnej poprawie sytuacji. Czytaj dalej

Nieprawidłowości w Porcie Lotniczym Trójmiasto

W czwartek, 16 sierpnia, złożyłem interpelację skierowaną do prezydenta miasta Gdyni o następującej treści:

Szanowny Panie Prezydencie,

            Według wypowiedzi pana Marcina Plichty, prezesa Amber Gold, pan Tomasz Kloskowski (prezes Portu Lotniczego Trójmiasto sp. z o.o.) zasugerował mu zatrudnienie do działań PR i obsługi prasowej pana Michała Tuska, pracownika Portu Lotniczego, czym mógł narazić na ujawnienie tajemnic handlowych Spółki i działać na jej szkodę  (co może wypełniać znamiona przestępstwa). Czytaj dalej

Poparcie dla protestu kupców z Miejskich Hal Targowych

Chciałbym wyrazić moje poparcie dla protestu środowiska kupców z Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni. Wyrazem protestu będzie marsz protestacyjny pod Urząd Miasta, który wyruszy spod Hali w środę, 23 maja, o godzinie 11:00. Jeżeli tylko pozwolą mi na to obowiązki będę uczestniczył w marszu. Czytaj dalej

Czy Eko Dolina respektuje prawo?

Dotarły do mnie informacje od mieszkańców, iż spółka Eko Dolina nie respektuje w swojej działalności postanowień sądów, wstrzymujących użytkowanie kwatery B-2. Jest dla mnie rzeczą niewyobrażalną by spółka komunalna celowo łamała prawo. Mam nadzieję że mamy tu do czynienia z jakimś poważnym nieporozumieniem. Aby wyjaśnić sprawę, złożyłem na ten temat na ostatniej sesji interpelację do prezydenta miasta – informuje radny Marcin Horała. Czytaj dalej

Podsumowanie kadencji: tematyka interpelacji

Przedstawiam tematykę moich interpelacji złożonych w trakcie kadencji. Kolejność chronologiczna:

  1. Zabezpieczenie terenu dawnej bazy paliwowej przy ulicy Puckiej.
  2. Zmniejszenie uciążliwości funkcjonowania gazowni przy ulicy Chylońskiej.
  3. Zagospodarowanie okolic skrzyżowania ulicy Chylońskiej i Kartuskiej wraz z zapewnieniem dogodnego dojścia do kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela.
  4. Zapewnienie dojazdu i miejsc parkingowych dla budynków usługowo-mieszkalnych przy ulicy Chabrowej. Czytaj dalej
Newer posts

© 2020

Theme by Anders NorenUp ↑