Category: Interpelacje (page 1 of 2)

Sprawozdanie z działalności publicznej w IV kwartale 2013

1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXXV (23 października):

– sprzeciw wobec podwyżki podatku od nieruchomości, wskazanie, iż miasto ponosi wydatki o wątpliwej przydatności dla ogółu mieszkańców (promocja, imprezy, Infobox, GSF i tak dalej) na kwoty znacząco większe niż ew. wpływy z podwyżki podatków.

Czytaj dalej

Raport z działalności publicznej w III kwartale

1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXXIII (28 sierpnia):

– w sprawie nowelizacji budżetu miasta: wskazanie iż budowa nowego gmachu Gdyńskiego Centrum Filmowego za kwotę ok. 30 milionów złotych nie powinno być najważniejszym priorytetem władz miasta;

– replika w ww. sprawie: wskazanie iż już obecnie Gdynia wydaje ok. 1 miliona złotych na dofinansowanie studiów 10 osób na wydziale reżyserskim, w sytuacji gdy, przykładowo, w pierwszym etapie rekrutacji zabrakło 250 miejsc w gdyńskich przedszkolach. Moim zdaniem jeżeli na jednej szali położyć ponad 100 miejsc w przedszkolach a na drugiej luksusowe studia dla 10 osób – to to pierwsze powinno być ważniejsze dla władz miasta;

Czytaj dalej

Raport z pracy radnego w II kwartale 2013

1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXX (24 kwietnia):

– w sprawie rezolucji wzywającej do budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Północnej;

– replika w ww. sprawie: (wskazanie iż OPAT rozwiązuje nie tylko problem wakacyjnych dojazdów na półwysep helski, ale również wraz z łącznikiem ul. Janka Wiśniewskiego stanowi niezbędne uzupełnienie systemu wyprowadzenia ruchu z portu w kierunku zachodnim).

Czytaj dalej

Raport z pracy radnego w I kwartale 2013

1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXVII (23 stycznia):

            – w sprawie przyznania stypendiów mieszkaniowych studentom zamieszkującym w Gdyni (m. in. wskazanie nieefektywności proponowanych rozwiązań, dyskryminacji studentów – rodowitych gdynian, mieszkających w domach rodzinnych itp.)

Czytaj dalej

Komisja konkursu „Piękna dzielnica” wprowadzona w błąd

Jednym z projektów zgłoszonych do konkursu dla rad dzielnic „Piękna dzielnica” był projekt zagospodarowania skarpy wiaduktu drogowego pomiędzy ulicami Tadeusza Wendy oraz Węglową, autorstwa Rady Dzielnicy Śródmieście.

Według posiadanych przeze mnie informacji podczas obrad komisji konkursu „Piękna dzielnica” pan wiceprezydent Michał Guć, w odniesieniu do wzmiankowanego projektu, poinformował zebranych, iż ze względu na inwestycje planowane na tym terenie w najbliższym czasie, bezzasadne jest wydatkowanie środków na jego zagospodarowanie.

Czytaj dalej

Raport z pracy radnego w IV kwartale 2012

Kwartalny raport z pracy radnego X-XII.2012

1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXIV (31 października):

– w dyskusji nad nowelizacją budżetu: sprzeciw wobec praktyki obcinania wydatków inwestycyjnych;

– ad vocem w ww. sprawie: brak proaktywnych działań urzędu w celu utrzymania pierwotnych zapisów budżetu;

Czytaj dalej

Raport z pracy radnego w III kwartale 2012

Kwartalny raport z pracy radnego VII-IX.2012

1. Wystąpienia na sesjach Rady Miasta:

Sesja nr XXII (29 sierpnia):

– w dyskusji nad nowelizacją budżetu: zgłoszenie poprawki przekazującej dodatkowe środki na inwestycje w dzielnicach zamiast na promocję;

– replika w ww. sprawie;

– ad vocem w ww. sprawie; Czytaj dalej

Older posts

© 2020

Theme by Anders NorenUp ↑