Category: Uchwały (page 1 of 6)

Powołanie na funkcję Przewodniczącego Pomorskiego Zespołu Samorządowego.

Zarządzeniem Prezesa Prawa i Sprawiedliwości- Jarosława Kaczyńskiego- dnia 6 marca poseł Marcin Horała został powołany na Przewodniczącego Pomorskiego Zespołu Samorządowego.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej omawiane były m. in. założenia programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych do 2030 roku.

13124741_1010515945669634_885021386905735101_n

Prezentacja gotowego projektu ustawy stoczniowej

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowało w ciągu 3 miesięcy projekt ustawy, której celem jest rewitalizacja przemysłu stoczniowego w Polsce.

– Dzisiaj dokument prezentujemy opinii publicznej – podkreśla minister Marek Gróbarczyk, szef resortu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. – Projekt jest po wstępnych konsultacjach. Właśnie przekazujemy go do dalszych konsultacji społecznych i międzyresortowych po to, by jak najszybciej wprowadzić ustawę w życie.

Prezentacja projektu w świetlicy na terenie zlikwidowanej stoczni szczecińskiej, przy ul. Antosiewicza nie jest przypadkowa.

– To w stoczniowej stołówce, w Szczecinie 30 sierpnia 1980 r. przedstawiciele protestujących robotników podpisali ze stroną rządową porozumienie kończące strajki na Pomorzu Zachodnim dające polskim robotnikom prawo tworzenia wolnych związków zawodowych – przypomina minister Gróbarczyk.

– W latach 2005-2007 w Ministerstwie Skarbu Państwa, w którym byłem wiceministrem, polskie stocznie pracowały i produkowały statki. Niestety, potem rząd PO-PSL je zlikwidował. Dlatego cieszę się, że dzisiaj możemy podać do publicznej wiadomości projekt ustawy, która daje szansę na odrodzenie naszego przemysłu stoczniowego – mówi Paweł Szałamacha, minister finansów.

Paweł Brzezicki, podsekretarz stanu w MGMiŻ zapewnia, iż projekt zawiera konkretne rozwiązania w obszarze podatków VAT, CIT, zgodne z prawem krajowym i unijnym. Mają one wzmocnić kapitałowo stocznie budujące kompletne statki, zaktywizować kooperantów, pobudzić cały sektor okrętowy, który ma stanowić trzon polskiej gospodarki morskiej.
Ustawa stwarza ramy prawne, organizacyjne i finansowe zapewniające rozwój istniejących i tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, które zyskają zdolności zawierania kontraktów i budowy nowych statków morskich a także śródlądowych i staną się konkurencyjne na rynku globalnym. Ma być stymulatorem rozwoju podmiotów w ramach produkcji komplementarnej w sektorze okrętowym. Umożliwi objęcie statusem specjalnych stref m.in. gruntów przeznaczonych na produkcję okrętową:
– nie będących własnością Skarbu Państwa,
– jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
– jednostek samorządu terytorialnego albo związku komunalnego.

Ustawa ma przyczynić się do wykorzystania ogromnego potencjału stoczniowego, który posiadamy, przywrócić sektorowi okrętowemu należną pozycję „koła zamachowego” gospodarki morskiej, generującego tysiące miejsc pracy, spowodować, by biura projektowe zaczęły pracować na rzecz polskich stoczni i dla nich tworzyły innowacyjne projekty.

Ustawa jest bardzo potrzebna. Potwierdzają to prognozy zapotrzebowania na jednostki pływające w latach 2016-2026 w naszym kraju. Wartość kontraktów związanych z tym szacowana jest na 25 mld zł. Chodzi m.in. o planowane przez MON programy Miecznik, Czapla (budowa 6 jednostek), Orka (3 podwodne jednostki), budowę gazowców (LNG q-flex carriers – 2 jednostki, LNG Feeders/Bunkers – 4 jednostki), promów pasażerskich (ROPAX/LNG-Dual Use – 2 jednostki), odbudowę potencjału rybackiego (ponad 40 kutrów), budowę holowników do obsługi portów (4 jednostki), pogłębiarek (4 jednostki), holowników do konserwacji torów (2). Dodajmy budowę jednostek dla sektora offshore, obsługi platform gazowych (co najmniej 2 jednostki) i do obsługi morskich elektrowni wiatrowych (8 jednostek).

WIĘCEJ INFORMACJI:
Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Wystąpienie na temat polityki imigracyjnej

Wystąpienie posła Marcina Horały na temat polityki imigracyjnej.

 

Sylwestrowe posiedzenie Sejmu

Drugi dzień pracowitego posiedzenia sylwestrowego. A na nim:

1. Uwolnienie sześciolatków – ustawa uchwalona po trzecim czytaniu.
2. Uwolnienie mediów publicznych od roli tuby propagandowej PO i Nowoczesnej. TVPetru ma się ku końcowi  – pierwsze i drugie czytanie ustawy. 10391610_945791728808723_7280354306578315084_n
3. Początek przenoszenia obciążeń finansowych z barków zwykłych Polaków na międzynarodowe korporacje i banki – ustawa o podatku bankowym uchwalona po trzecim czytaniu.
4. Pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2016, m. in. zapewniającego finansowanie dla programu rodzina 500+.

Oprócz tego oczywiście również kilka innych ustaw, posiedzenia komisji, w tym „moich” komisji gospodarki morskiej oraz cyfryzacji, jak również – tradycyjnie już – odrzucenie kilkunastu wniosków formalnych opozycji o przerwy w obradach (również wielodniowe).

Spotkanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Dziś spotkanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z ministrem Markiem Gróbarczykiem, który prezentował plany nowego ministerstwa.

12348049_936448936409669_5106092108762858780_n Jest to m. in. opracowanie ustawy stoczniowej, przygotowanie wieloletniego planu budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, dwie strategie rozwoju: rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej. Padła ważna deklaracja wykluczająca komunalizację portów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa.

 

Śmieci produkują ludzie, a nie metry!

Dzisiaj, podczas konferencji prasowej przed wejściem do Urzędu Miasta, radni Prawa i Sprawiedliwości przedstawili projekt uchwały o zmianie sposobu pobierania opłaty śmieciowej. Według projektu, zaprezentowanego przez przewodniczącego klubu Marcina Horałę, wraz z radnymi Hanną Mazur i Janem Kłoskiem, podstawą naliczania opłaty powinna być liczba mieszkańców, a nie metry kwadratowe mieszkania.

Czytaj dalej

Older posts

© 2020

Theme by Anders NorenUp ↑