Tag: uchodźcy

Spotkanie z mieszkańcami Rumi

Dnia 13 czerwca odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami Rumi. Rozmowa dotyczyła między innymi samorządów lokalnych oraz problemu uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki.

Apel w sprawie imigrantów i uchodźców

Apel do pomorskich samorządowców ws. przyjmowania uchodźców i imigrantów

Szanowni koledzy samorządowcy!

W ostatnim czasie głośny stał się problem przedostających się do Europy Zachodniej uchodźców i imigrantów. Z jednej strony doświadczamy naturalnych, ludzkich, gestów solidarności i niesienia pomocy ludziom w potrzebie – z drugiej z rosną zrozumiałe obawy przed masowym napływem ludności obcej kulturowo, wyznającej religie i ideologie akceptujące narzucanie ich innym przemocą, czy akty terroryzmu.

Czytaj dalej

© 2019

Theme by Anders NorenUp ↑