Tag: Gdańsk

„Wywiadówka” TVP3 Gdańsk o TW Bolku.

Zapraszamy do zapoznania się z programem „Wywiadówka” TVP3 Gdańsk, w którym, między innymi, poruszany był temat TW Bolka.

Relacja dostępna w linku poniżej.

„Wywiadówka” TVP3 Gdańsk TW Bolek

Świąteczne wydanie Wywiadówki.

24 grudnia poseł Marcin Horała był gościem  „Wywiadówki” w TVP3 Gdańsk.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z programu.

Wywiadówka TVP3 Gdańsk (24.12.2016 r.)

Śniadanie Radia Gdańsk.

W czwartek Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że decyzja niższej instancji o warunkowym umorzeniu postępowania przeciwko Pawłowi Adamowiczowi była błędna. Decyzję uchylono, a sprawę ponownie skierowano do sądu rejonowego.

– Wcześniej można było domniemywać, że istnieje kasta ludzi, których traktuje się z większą pobłażliwością – mówi Marcin Horała, poseł PiS.

Zapraszamy do od odsłuchania Śniadania Radia Gdańsk, w którym pomorscy politycy komentowali sprawę prezydenta Gdańska- Pawła Adamowicza.

Śniadanie Radia Gdańsk (5.12.2016 r.)

 

Briefing prasowy ws. bezpieczeństwa Portu Lotniczego

Podczas dzisiejszego briefingu prasowego poseł Marcin Horała wraz z radnymi Grzegorzem Strzelczykiem (Gdańsk) i Michałem Bełbotem (Gdynia) złożyli apel ws. bezpieczeństwa pasażerów Portu Lotniczego w Gdańsku. Fot. M.Dz.

Prezentacja gotowego projektu ustawy stoczniowej

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowało w ciągu 3 miesięcy projekt ustawy, której celem jest rewitalizacja przemysłu stoczniowego w Polsce.

– Dzisiaj dokument prezentujemy opinii publicznej – podkreśla minister Marek Gróbarczyk, szef resortu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. – Projekt jest po wstępnych konsultacjach. Właśnie przekazujemy go do dalszych konsultacji społecznych i międzyresortowych po to, by jak najszybciej wprowadzić ustawę w życie.

Prezentacja projektu w świetlicy na terenie zlikwidowanej stoczni szczecińskiej, przy ul. Antosiewicza nie jest przypadkowa.

– To w stoczniowej stołówce, w Szczecinie 30 sierpnia 1980 r. przedstawiciele protestujących robotników podpisali ze stroną rządową porozumienie kończące strajki na Pomorzu Zachodnim dające polskim robotnikom prawo tworzenia wolnych związków zawodowych – przypomina minister Gróbarczyk.

– W latach 2005-2007 w Ministerstwie Skarbu Państwa, w którym byłem wiceministrem, polskie stocznie pracowały i produkowały statki. Niestety, potem rząd PO-PSL je zlikwidował. Dlatego cieszę się, że dzisiaj możemy podać do publicznej wiadomości projekt ustawy, która daje szansę na odrodzenie naszego przemysłu stoczniowego – mówi Paweł Szałamacha, minister finansów.

Paweł Brzezicki, podsekretarz stanu w MGMiŻ zapewnia, iż projekt zawiera konkretne rozwiązania w obszarze podatków VAT, CIT, zgodne z prawem krajowym i unijnym. Mają one wzmocnić kapitałowo stocznie budujące kompletne statki, zaktywizować kooperantów, pobudzić cały sektor okrętowy, który ma stanowić trzon polskiej gospodarki morskiej.
Ustawa stwarza ramy prawne, organizacyjne i finansowe zapewniające rozwój istniejących i tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, które zyskają zdolności zawierania kontraktów i budowy nowych statków morskich a także śródlądowych i staną się konkurencyjne na rynku globalnym. Ma być stymulatorem rozwoju podmiotów w ramach produkcji komplementarnej w sektorze okrętowym. Umożliwi objęcie statusem specjalnych stref m.in. gruntów przeznaczonych na produkcję okrętową:
– nie będących własnością Skarbu Państwa,
– jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
– jednostek samorządu terytorialnego albo związku komunalnego.

Ustawa ma przyczynić się do wykorzystania ogromnego potencjału stoczniowego, który posiadamy, przywrócić sektorowi okrętowemu należną pozycję „koła zamachowego” gospodarki morskiej, generującego tysiące miejsc pracy, spowodować, by biura projektowe zaczęły pracować na rzecz polskich stoczni i dla nich tworzyły innowacyjne projekty.

Ustawa jest bardzo potrzebna. Potwierdzają to prognozy zapotrzebowania na jednostki pływające w latach 2016-2026 w naszym kraju. Wartość kontraktów związanych z tym szacowana jest na 25 mld zł. Chodzi m.in. o planowane przez MON programy Miecznik, Czapla (budowa 6 jednostek), Orka (3 podwodne jednostki), budowę gazowców (LNG q-flex carriers – 2 jednostki, LNG Feeders/Bunkers – 4 jednostki), promów pasażerskich (ROPAX/LNG-Dual Use – 2 jednostki), odbudowę potencjału rybackiego (ponad 40 kutrów), budowę holowników do obsługi portów (4 jednostki), pogłębiarek (4 jednostki), holowników do konserwacji torów (2). Dodajmy budowę jednostek dla sektora offshore, obsługi platform gazowych (co najmniej 2 jednostki) i do obsługi morskich elektrowni wiatrowych (8 jednostek).

WIĘCEJ INFORMACJI:
Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

© 2020

Theme by Anders NorenUp ↑