Obowiązki sejmowe nie pozwoliły  dzisiaj uczestniczyć Marcinowi Horale w 90-tych urodzinach Gdyni.

12670269_966391616748734_7722745090448709949_nPrzynajmniej tematyka trochę również gdyńska – Komisja Gospodarki Morskiej o zadaniach Urzędów Morskich w zakresie utrzymania linii brzegowej.