17 września Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał z przedstawicielami samorządów z powiatu kartuskiego kolejnych 9 umów na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Województwo pomorskie otrzymało 259 242 291,64 zł limitu na dofinansowanie zadań w ramach FDS na 2019 rok.

Obraz może zawierać: 14 osób, w tym Marcin Horala i Roman Witold Dambek, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją