12 września odbyło się uroczyste podpisanie umowy na przekazanie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na rekultywację czterech kartuskich jezior Mielenko, Karczemne oraz Klasztorne Duże i Małe.  Dzięki wsparciu instytucji rządowych  zdegradowane  przez lata zanieczyszczeń jeziora odzyskają swój blask. Projekt przewiduje kilka etapów, które składać się będą na kompleksowe oczyszczenie jezior i zagospodarowanie terenów wokół, tak aby można było z nich korzystać.  To wspaniała przyszłością dla środowiska Kaszub, naszego województwa i całej Polski.

Obraz może zawierać: 7 osób, uśmiechnięci ludzie