Przedstawiam tematykę moich interpelacji złożonych w trakcie kadencji. Kolejność chronologiczna:

 1. Zabezpieczenie terenu dawnej bazy paliwowej przy ulicy Puckiej.
 2. Zmniejszenie uciążliwości funkcjonowania gazowni przy ulicy Chylońskiej.
 3. Zagospodarowanie okolic skrzyżowania ulicy Chylońskiej i Kartuskiej wraz z zapewnieniem dogodnego dojścia do kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela.
 4. Zapewnienie dojazdu i miejsc parkingowych dla budynków usługowo-mieszkalnych przy ulicy Chabrowej.
 5. Przeprowadzenie akcji informacyjnej przed wyborami do rad dzielnic.
 • Zmiany w polityce utrzymania zieleni miejskiej.
 • Realizacja postulatów mieszkańców zgłoszonych za pośrednictwem „Gazety Trójmiasto”.
 • Budowa skate parku.
 • Wykonanie miejskiej mapy hałasu i budowa dźwiękowych ekranów ochronnych przy Obwodowej Trójmiasta.
 • Przyczyny opóźnień w budowie ulicy Janka Wiśniewskiego.
 • Podłączenie do kanalizacji domów przy ulicy Jaskółczej.
 • Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chylońskiej i Wiejskiej.
 • Remont pętli autobusowej na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego i Puckiej.
 • Remonty chodników w dzielnicy Chylonia.
 • Ograniczenie prędkości na ulicy Brodnickiej.
 • Rozwiązanie problemów osiedla Meksyk.
 • Przebudowa ulic Chylońskiej i Północnej.
 • Rewitalizacja rejonu ulic Zamenhofa i Opata Hackiego.
 • Przyczyny wyburzenia pawilonu handlowego przy ulicy Orłowskiej.
 • Zagospodarowanie działki przy ulicy Zielonej.
 • Zakaz ruchu Tirów po ulicach: Puckiej, Północnej, Chylońskiej i Kcyńskiej.
 • Rozwiązanie problemów mieszkańców domów komunalnych przy ulicy Chabrowej.
 • Wyjaśnienie statusu prawnego ulicy Kontenerowej.
 • Wyjaśnienie stanu prawnego nieruchomości będących własnością miasta.
 • Przyszłość parkingu przy Centrum Handlowym „Batory”.
 • Wyjaśnienie stanu prawnego terenu parku Rady Europy.
 • Zasady funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego w niedziele i święta.
 • Planowane remonty ulic Żwirowej i Żukowskiej.
 • Problemy z przekazaniem środków z budżetu rady dzielnicy na remont boisk przy ulicy Borowikowej i Rydzowej.
 • Planowana budowa hipermarketu Media Markt.
 • Stan bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Morskiej i Kartuskiej.
 • Prezentacja prac rady miasta w internecie.
 • Rozwiązanie problemu psich odchodów.
 • Przekazanie własności działki przy ulicy Chylońskiej i Wejherowskiej.
 • Sposoby organizacji wyłożeń i dyskusji publicznych nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 • Funkcjonowanie orkiestry stoczniowej.
 • Zmiana zagospodarowania terenu gazowni przy ulicy Chylońskiej.
 • Sposoby finansowania rozbudowy sieci trolejbusowej.
 • Przekazanie własności działki przy ulicy Kartuskiej.
 • Funkcjonowanie wysypiska śmieci Ekodolina oraz plany jego rozbudowy.
 • Budowa Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej.
 • Zaśmiecenie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
 • Wymogi formalne wobec pełnomocnictw przedstawianych przy załatwianiu spraw w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.
 • Sposoby informowania i egzekwowania przepisów miejskiego regulaminu porządkowego.
 • Planowana zabudowa działki przy ulicy Chylońskiej.
 • Utwardzenie nawierzchni ulicy Wawrzyniaka.
 • Zadrzewienie okolic skrzyżowania ulicy Morskiej i Obwodowej Trójmiasta.
 • Zagospodarowanie Placu Dworcowego.
 • Ponowna w sprawie zagospodarowania Placu Dworcowego wobec braków w odpowiedzi na poprzednią interpelację na ten temat.
 • Sposób organizacji procesu konsultacji społecznych rewitalizacji rejonu ulic Zamenhofa i Opata Hackiego.
 • Utwardzenie nawierzchni ulic Świeckiej.
 • Remont basenu przy Szkole Podstawowej nr 39.
 • Usunięcie tablicy tzw. Krajowej Rady Narodowej z budynku Urzędu Miasta.
 • Organizacja prac przy remoncie alei Zwycięstwa.
 • Ograniczenie ruchu transportu ciężkiego po ulicach Chyloni i Cisowej.
 • Stan bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Chylońskiej i Starogardzkiej.
 • Konsekwencje odnalezienia przedwojennych gdyńskich ksiąg gruntowych.
 • Przystosowanie dla wózków chodnika przy ulicy Chabrowej.
 • Sposób umiejscowienia skate parku w Parku Kilońskim.
 • Aktualny stan i plany inwestycyjne odnośnie miejskich placów zabaw.
 • Instalacja fotoradarów na skrzyżowaniach ulicy Chylońskiej ze Starogardzką i z Piaskową.
 • Przyczyny opóźnień przebudowy skrzyżowania ulicy Chylońskiej i Północnej.
 • Praktyka wynajmowania publicznych miejsc parkingowych prywatnym inwestorom.
 • Przyczyny wstrzymania wypłat ekodotacji.
 • Wysokość i przeznaczenie wydatków na promocję miasta.
 • Funkcjonowanie zjeżdżalni wodnej na plaży miejskiej.
 • Powiększenie parkingi przy Przedszkolu Samorządowym nr 46.
 • Uwłaszczenie lokatorów bloku przy ulicy Kartuskiej.
 • Organizacja tymczasowego wyjazdu z ulicy Południowej na czas remontu skrzyżowania ulic Chylońskiej i Północnej.
 • Ponowna w sprawie organizacji tymczasowego wyjazdu z ulicy Południowej na czas remontu skrzyżowania ulic Chylońskiej i Północnej, wobec braków w odpowiedzi na poprzednią interpelację na ten temat.
 • Działania miasta w sprawie zapewnienia mieszkańcom dzielnic dostępu do bezpłatnej opieki dentystycznej.
 • Sposób podziału działki miejskiej przy ulicy Chylońskiej.
 • Dofinansowanie iluminacji zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja.
 • Utwardzenie dojazdu do Osiedla Wiklinowa i Doliny Cisów.
 • Funkcjonowanie monitoringu w dzielnicy Cisowa.
 • Remont odcinka ulicy Morskiej położonego w dzielnicy Cisowa.
 • Przebudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kartuskiej.
 • Uspokojenie ruchu na ulicy Nowodworskiego.
 • Bezpieczeństwo korzystania z azbestowych rur wodociągowych.
 • Podłączenie do wodociągu domów przy ulicy Jaskółczej.
 • Zmiana organizacji parkowania przy ulicy Starogardzkiej.
 • Utwardzenie ulicy Cisowskiej.
 • Wyjaśnienie przyczyn likwidacji zjeżdżalni wodnej na plaży miejskiej.
 • Zagospodarowanie przystanku ZKM Cisowa Granica Miasta.
 • Podłączenie do kanalizacji domów przy ul. Morskiej na odcinku przy granicy z miastem Rumią.
 • Instalacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Chabrową przy Szkole Podstawowej nr 16.