Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego.

https://videosejm.pl/poslowie/marcin-horala/post/posel-marcin-horala-wystapienie-z-dnia-09-maja-2018-roku#.WvNBeWsFixo.messenger