Zapraszamy do zapoznania się z relacją posła Horały z 31 posiedzenia Sejmu.

Podczas mijającego posiedzenia Sejmu między innymi:
1) Sejm rozpoczął pierwszym czytaniem prace nad pakietem ustaw wprowadzających reformę oświaty.
2) Jako poseł sprawozdawca prezentowałem na forum Sejmu efekty pracy Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nad ustawą o wyposażeniu morskim.
3) Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Morskiej przedyskutowaliśmy zagrożenia dla pracy portów wynikające z obywatelskiego projektu ustawy o zakazie pracy w handlu w niedzielę. Obecne brzmienie projektu może prowadzić do interpretacji powodującej zamykanie portów w niedzielę. Komisja zwróciła się jednogłośnie do podkomisji pracującej nad projektem obywatelskim o wykreślenie zapisów szkodliwych dla portów.
4) W ramach polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej spotkaliśmy się z wiceministrem spraw zagranicznych Janem Dziedziczakiem. Omówiliśmy ostatni okres stosunków polsko-niemieckich na szczeblu rządowym i parlamentarnym oraz sytuację mniejszości polskiej w Niemczech.
5) Na kolejnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wspólnym z Komisją Spraw Zagranicznych, przeprowadziliśmy pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji konwencji AGN. Konwencja AGN to kluczowy w prawie europejskim dokument, pozwalający na budowę dróg wodnych i rozwój żeglugi śródlądowej.
6) Podczas spotkania zespołu parlamentarnego ds. budowy dróg S6 i S11 z wiceministrem infrastruktury Jerzym Szmitem kontynuowałem zabiegi o możliwie szybką budowę ważnych dla regionu dróg: OPAT z łącznikiem Drogi Czerwonej do portu w Gdyni, Obwodnicy Metropolitalnej i Trasy Kaszubskiej.
7) Na posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii zapoznaliśmy się z raportem Najwyższej Izby Kontroli o działalności ośrodków innowacji.
8) W ramach Parlamentarnego Zespołu do spraw Cyfryzacji Szpitali i Placówek Służby Zdrowia, z udziałem m. in. minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej, omówiliśmy aktualny stan wdrożenia systemu P1. Jest to Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.
9) Sejm przyjął pierwszą z pakietu ustaw deregulacyjnych, wprowadzającą szereg ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. W tej ustawie najważniejszym rozwiązaniem jest ustanowienie klauzuli pewności prawa dla przedsiębiorców.